OLVASÓVÁ NEVELÉS
OLVASÓVÁ NEVELÉS
//olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg

Az év gyerekkönyve díj

 

KÖNYVAJÁNLÓ

 
 
 
VÁR A KÖNYVTÁR

 

 
- Olvasóterem

 

 
KLASSZIKUS GŰJTEMÉNYEK

 

 
MESE-UNIVERZUMOK

2-10 éveseknek

Kamaszoknak

 
 
IRODALOM ÉS FILM

►Gyermek- és ifjúsági irodalom

►A varázslatos iskolabusz

►Bábfilmklasszikusok

►Klasszikus rajzfilmek

►Diafilm-mesék

 

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

- Bemutatkozó

 
 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
- Ajánlók

Digitális irodalom

Gyűjtemények

 
- Gyermekújság
 
- Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
- Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

 1. Animációs népi mondókák   
 2. Animációs népi dalok
 3. Animációs versek 
 4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

 
OLVASÓI NAPTÁR
2021. Március
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
VARÁZSMESÉK MESEKUCKÓJA
VARÁZSMESÉK MESEKUCKÓJA : Hat testvér

Hat testvér

  2020.01.14. 03:46

Volt egyszer, hol nem volt, hetedhét országon is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy ember. Ennek az embernek volt hat fia. Már mind felnőttek, nősülő sorba kerültek, de nem találtak olyan leányt, aki kedvükre való lett volna. Az apjuk azt tanácsolta nekik, hogy menjenek világgá, hátha a nagyvilágban akad kedvükre való hajadon. Csak azt kötötte ki, hogy a legkisebbik fiút hagyják otthon, legyen neki gyámolítója öreg napjaira. Ebben meg is egyeztek, és meg is ígérték az öccsüknek, hogy neki is hoznak menyasszonyt. Mindezek után feltarisznyáltak, és útnak indultak.
 
Heteken át mentek, mendegéltek, amikor beértek egy sűrű, nagy erdőbe. Ott úgy eltévedtek, mintha elvarázsolták volna őket, és mind bennebb és bennebb kerültek, ahol hatalmas fák voltak, meg olyan sötétség, hogy félni kezdtek.

 

Ekkor megpillantották egy házikót. Bekopogtattak az ajtaján, és beléptek. A szobában egy öreg embert találtak, aki megkérdezte tőlük, hogy mi járatban vannak? Miután mindent sorjában elmeséltek, az öreg útba igazította őket a legközelebbi városhoz, de megígértette velük, hogy neki is hoznak feleséget. A fiúk megköszönték az útbaigazítást, és folytatták útjukat.

Szerencsésen meg is találták a várost, és addig jártak, amíg ráakadtak hat szép hajadonra, akik testvérek voltak, és hajlandóak voltak feleségül menni hozzájuk. Megkérték a legkisebbik leányt feleségül az öccsüknek, aki igent mondott, örülve, hogy nem kell elválnia a testvéreitől.

Hazafelé menet el akarták kerülni az öreg embert, de az már várta őket az úton. Varázspálcájával kővé varázsolta őket, kivéve a legkisebbik leányt, akit magával vitt. A leányt reggeltől estig dolgoztatta, pihenésnyi időt sem adott neki. A leány minden munkát rendesen elvégzett, de egyszer, amikor úgy elfáradt, hogy még szuszogni sem tudott, megkérdezte az öregembert, hogy hogy tud ilyen szívtelen lenni. Erre az azt felelte, hogy a szíve el van rejtve.

– Hol van hát elrejtve a szíved? – kérdezte a lány.

– A párnámban van – felelte.

A leány telehímezte a párnáját virágokkal. Erre megkérdezte az öreg, hogy miért teszi ezt? Azt felelte neki, hogy azért, hogy örvendjen a szíve. Elkezdett kacagni az öregember, és azt mondta, hogy nem is ott van a szíve, hanem az ajtófélfában. Ezután a lány az ajtófélfát díszítette fel virágokkal, de erre is csak azt mondta az öreg, hogy most sem ott van a szíve, hanem nagyon messze innen, egy palotába bezárva repdes egy madár. Az az ő szíve, mert azzá varázsolta el egy boszorkány.

Eközben a legkisebbik fiú mind várta haza a testvéreit, de mivel azok nem jöttek, arra gondolt, hogy valami bajuk esett, és elhatározta, hogy a keresésükre indul.

Jól feltarisznyált az útra, és elindult. Ment, mendegélt és ő is elért a nagy sűrű erdőbe. Éppen este lett, és mivel megéhezett, leült egy nagy fa alá, elővette ennivalóját, és azt mondta: aki éhes, tartson velem! Nagy csörtetést hall, hát megjelenik egy elefánt. Egy kissé megijedt, de azért meghívta vacsorázni. Miután jóllaktak, lefeküdt aludni.

Reggel megint előveszi az elemózsiát, és azt mondja:

– Ha valaki éhes, tartson velem! – Nagy suhogást hall, hát egy griffmadár száll le hozzá.

– Engem hívtál?

– Ha éhes vagy, akkor téged!

Délben ugyancsak meghívta ebédelni azt, aki éhes, akkor meg egy orrszarvú jelent meg. Meg is ettek mindent, az orrszarvú elköszönt, a fiú pedig folytatta az útját, és estére megérkezett az öregember házához.

Bezörgetett, és miután beengedték, illedelmesen köszönve éjjeli szállást kért. Rögtön megtetszett neki az a szorgos lány, aki hellyel kínálta, és jó vacsorával látta el. Vacsora közben elbeszélgettek, és a fiú elmondta a történetét. A leány rögtön mindent megértett, és azt tanácsolta a fiúnak, hogy kerekedjen fel, és próbálja meg elhozni az öregember szívét, mert csak úgy remélheti, hogy visszaszerzi a testvéreit.

Alig pirkadt, a fiú el is indult. Ment hegynek fel, völgynek le, míg el nem érkezett egy magas hegyhez, amin egy nagy vár sötétlett. Rögtön tudta, hogy csakis ez lehet az a hely, amit keres. Nagyot sóhajtott, mert a várat egy széles és mély vizesárok fogta körül, amin ember át nem mehetett. Gondolta magában, milyen jó lenne most az elefánt, de alig gondolt rá, az már ott is termett, és úgy kiszívta az ormányával a vizet, hogy át tudott menni az árkon.

Na, most már ott volt a vár kapujánál, és nekiveselkedett, hogy kinyissa az ajtaját, de bármint is erőlködött, az még csak meg sem moccant. Gondolta magában: bár itt lenne az orrszarvú! Ám alig mondta ki, az már ott is termett és egy pillanat alatt kifordította az ajtót a sarkából. Most már szabad volt az út befelé, be is ment a várpalotába, és meg is látta a madarat, de az olyan sebesen repült, hogy hiába kapkodott utána, még a közelébe sem ért.

– Ha itt lenne a griffmadár – sóhajtotta. Abban a percben ott termett a griffmadár és elkapta a madarat, röptében. Odaadta a fiúnak, majd felvette a fiút a hátára, és elrepült vele az öregember házához. A leány örömmel sietett a fiú elé, és vitték az öreghez a madarat. Ez a melléhez szorította, a szív helyére, s lám, a madár szívvé változott.

Amint az öregnek újra lett szíve, mintha kicserélték volna. Szétnézett, és amikor meglátta a kőszobrokat, azonnal elővette varázspálcáját, és megérintett vele őket. Rögtön visszaváltoztak fiúkká és leányokká.

Az eddig cselédnek tartott leányt mint saját leányát adta feleségül a legkisebbik fiúhoz, dúsan megajándékozta, áldását adta rájuk, és úgy engedte őket útjukra.

Midőn a hosszú út után hazaértek, még az apjukat is életben találták, aki szintén áldását adta rájuk, és talán még ma is élnek, s ha meg nem haltak.

Forrás: Mesélj nekem - Testvérekről és barátokról

 
 

 

 
OLVASÓVÁ NEVELÉS

 

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNY
 1. Népi mondókák 
 2. Kortárs mondókák 
 3. Gyerekversek
 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
 
GYERMEKTÉMÁK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

Mondókák

 
    Babakönyv

2/ KISGYERMEKEKKOR (1-3)

Mondókázó-Verselgető 

Babakönyv lapozók 

 Interaktív fejlesztő lapozók

3/ 'MI EZ' KORSZAK (3-4)

Játékos ismeretszerzés
 
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ

KISKAMASZKOR (9-12)

 1. Klasszikus és kortárs ifjúsági irodalom
 2. Meseregény
 3. Mondák - legendák - civilizációk
 4. Vissza a múltba - regényes történelem
 
V. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
OLVASÁSI SZOKÁSOK

„Nekik való szövegekkel kellene szíven-lelken trafálni a gyerekeket

 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2019 - 1989>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót