OLVASÓVÁ NEVELÉS
OLVASÓVÁ NEVELÉS
//olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg

Az év gyerekkönyve díj

 

KÖNYVAJÁNLÓ

 
 
 
VÁR A KÖNYVTÁR

 

 
- Olvasóterem

 

 
KLASSZIKUS GŰJTEMÉNYEK

 

 
MESE-UNIVERZUMOK

2-10 éveseknek

Kamaszoknak

 
 
IRODALOM ÉS FILM

►Gyermek- és ifjúsági irodalom

►A varázslatos iskolabusz

►Bábfilmklasszikusok

►Klasszikus rajzfilmek

►Diafilm-mesék

 

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

- Bemutatkozó

 
 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
- Ajánlók

Digitális irodalom

Gyűjtemények

 
- Gyermekújság
 
- Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
- Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

 1. Animációs népi mondókák   
 2. Animációs népi dalok
 3. Animációs versek 
 4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

 
OLVASÓI NAPTÁR
2021. Március
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
NÉPMESÉK
NÉPMESÉK : Hattyútündérek

Hattyútündérek

  2018.10.01. 22:36

Volt egyszer egy király, aki elhatározta, hogy addig nem nősül meg, míg a világ legszebb lányát meg nem találja.

Egyszer elindult az inasával leánynézőbe. Mentek, mendegéltek, hát elértek egy erdőt. Ott lakott egy öreg remete:

- Fiaim, idejár mindennap fürödni három hattyú a tóba. Mikor iderepülnek, a hattyúruhákat levetik magukról, és olyan szép tündérlányokká változnak, hogy olyat még nem láttatok.

A király mindjárt azt mondta:

- No, én szeretném őket meglátni!

- Könnyen megláthatod, fiam. Eredj a tó partjára, húzódj félre, hogy ne vegyenek észre. Mikor leszállnak, leveszik magukról a hattyúruhát. Amelyik a három közül a legjobban tetszik, annak a ruháját kapd fel, szaladj ide vele énhozzám. Majd én tudom, mit kell aztán csinálni. De vissza ne nézz, akárhogy rimánkodik a tündér, akármit csinál!

Jól van, a király ki is ment a tópartra, elbújt. Szálltak is a hattyúk nemsokára. Levetették magukról a hattyúruhát, tündérlányokká változtak, bementek a tóba fürödni. A király meg erre várt. Felkapta a legszebbnek a ruháját, szaladt vele vissza a remetéhez. Szaladt, a tündér meg utána. Rimánkodott, kiabált:

 

- Add vissza a ruhámat! Nézz vissza!

Addig rimánkodott, addig könyörgött, hogy a király visszanézett. Abban a pillanatban átváltozott méhkassá. Az inasa csak várta, várta, de nem jött vissza az ura.

Azt mondta neki az öreg remete:

- Várhatod, fiam, ítéletnapig! Mert nem hallgatott a szavamra, visszanézett a tündérlányra. Méhkassá változott. Eredj, keresd meg azt a méhkast, érintsd meg a kardoddal, akkor visszanyeri rendes emberi alakját!

Elindult az inas, járkált mindenfelé. Egy erdőnek az aljában megtalálta a méhkast. A méhek nagyon ügyesen, szorgalmasan hordták oda a mézet, sok méz volt benne. No, mindjárt megérintette a kardjával a kast, és az nyomban visszaváltozott a királlyá.

- Hej, édes gazdám, hagyj fel az egésszel, ne keresd többet a tündérlányokat, mert megint pórul jársz, és akkor már biztos, hogy nem tudok segíteni rajtad.

- Nem bánom, ha az életembe kerül is, de addig nem nyugszom, míg az a tündérlány a feleségem nem lesz.

Akárhogy rimánkodott az inas, szófecsérlés volt az egész. Visszamentek a remetéhez.

A király másodszor is kiment a tópartra, megleste a három hattyút. Ahogy a tündérkisasszonyok leszálltak, levetették magukról a hattyúruhákat, a király felkapta a legszebb tündérlány ruháját, aztán szedte a lábát visszafelé a remetelakba. A tündérlány meg utána. Könyörgött, rimánkodott:

- Királyom, add vissza a ruhámat! Nézz hátra, lásd, milyen szép vagyok! Nézz hátra!

Annyira-annyira rimánkodott, hogy hátranézett a király. Akkor meg egy nagy korhadt fává változtatta.

Az inas meg mondta a remetének:

- Nem jön vissza a király.

- Nem jön, fiam, mert megint visszanézett. Korhadt fa lett belőle. Az erdőben van. Keresd meg, hol van! Ha a kardoddal megérinted, ismét király lesz belőle.

Járkált a király után az inas az erdőben, mindenfelé bolyongott, míg végül megtalálta. Megérintette a korhadt fát, hát az nyomban visszaváltozott királlyá. Akkor még jobban rimánkodott az inas:

- Kedves gazdám, ne okoskodj többet, hagyj fel a tündérrel, mert az életedbe kerül!

- Nem bánom, ha az életembe kerül is, de enyém lesz hármuk közül a legszebb.

- Jól van, akkor gyerünk vissza!

Visszamentek az öreg remetéhez. A király már alig várta, hogy ismét megleshesse a hattyúkat. Kilovagolt a tóhoz, s amikor leszálltak, megint felkapta a legszebbnek a ruháját, aztán vágtatott visszafelé. Szaladt ám utána a tündérlány is. Mindenhogy rimánkodott neki:

- Nézz vissza! Nézz vissza!

A király már nem messze volt a remetelaktól, mikor nem bírta tovább, s hátranézett. Vesztére tette, mert mindjárt sárkánymadárrá változtatta a hattyú.

Az öreg remete meg azt mondta az inasnak:

- No, fiam, most már nehéz lesz megtalálnod, mert sok sárkánymadár van az erdőben. Azt sem tudom, hol tanyázik, azt sem tudom, hol lehet.

Mit csináljon az inas: hazament a királyi udvarba. Ott meg az ablaka alatt volt egy szép terebélyes fa, oda szállt a sárkánymadár minden éjszaka. Ott szálldosott a fán, ott csicsergett.

A királynak meg volt egy vén szakácsnője. Azt szerette volna, hogy a király az ő lányát vegye feleségül. Nagyon megharagudott a királyra, mikor megtudta, hogy semmi áron nem lehet a lányából királyné.

Ez a szakácsné boszorkány volt, hát megsejtette, hogy a sárkánymadár nem más, mint a király. Mindenhogy el akarta hát pusztítani a madarat. Látta, hogy ott ugrál egyik ágról a másikra, ott szálldos, hát telerakatta az összes ágat borotvával. Ahogy ott szálldogált a madár, megsértette a lábát is, a szárnyát is. Végül elrepült az erdőbe, megtelepedett egy odvas fában.

Útnak indult az inas, nem hagyta a lelkiismerete nyugodni, elment újból a remetéhez.

- Nem tudná-e, hol van a király, merre van?

- Fiam, már tudom, hol van, de bajos lesz megtalálnod.

- Ha addig élek is, megkeresem.

- No, jól van, eredj akkor az erdőbe, minden odvas fába nézzél bele, mert egy faodúban van megbújva. Megsebesült a lába is, a szárnya is, jóformán szállni sem tud már. H

a kiveszed onnan, megérinted a kardoddal, megint király lesz belőle.

Kereste az inas a királyt, de nagyon sok időbe telt, míg megtalálta. Talált ő az erdőben sok odvas fát, de hiába nyúlt bele mindegyikbe. Utoljára aztán sikerült megtalálnia a sebesült sárkánymadarat. Gyengéden kivette az odúból, megérintette a kardjával, hát király lett belőle. Akkor megint mondta neki:

- Fölséges királyom, hagyjon már föl az egésszel, mert ez mégsem lesz jó így! Olyasminek változtatják el, hogy én sem tudok segíteni.

- Nem bánom, akármi lesz, akárhogy lesz, de feleségül veszem a tündérlányt!

- Jól van, akkor csinálja!

A király negyedszer is elment meglesni őket. Mikor levetkőztek, levették a hattyúruhát magukról, a király felkapta a legszebbét, szaladt vele a remetelakba. Már akkor nem pillantott vissza, akárhogy könyörgött neki a tündérlány.

A remete várta az ajtó előtt, átvette tőle a hattyúruhát, bevitte.

- No, fiam, most már úgy eltesszük a hattyúruhát, hogy a tündérlány ne tudjon hozzájutni sehogy sem, mert ha hozzájut, megint eltűnik.

Telt-múlt az idő, a tündérlány ott maradt a királlyal, s minthogy időközben erősen megszerette, beletörődött a sorsába.

- Hattyú már nem lehetek, nem mehetek vissza a hazámba, hát a feleséged leszek.

Úgy is volt, feleségül vette a király. De még az esküvőkor a lelkére kötötte a tündérleány a férjének, hogy az ő dolgába bele ne szóljon soha. Akármit csinál is akármit cselekszik, az ő dolgába ne szóljon, mert akkor többet nem látja!

Sok ideig éltek együtt nagy boldogságban, ám egyszer csak kitört a háború. Ment a háborúba a király, s a felesége is vele tartott. Mikor kiértek a harctérre, az asszony, akár egy megtébolyodott mind kiöntötte a földre az összes ételt, de még a bort is kiengedte a hordókból. Mikor meglátta ezt a király, dühbe gurult.

- Miért tetted ezt, mikor éhezik az egész csapatom? Még borral sem tudom őket megkínálni, azt is kiengedted a földre. Miért tetted ezt?

- No, jó, megmondom, miért tettem. De beleavatkoztál a dolgomba, hát engem többet nem látsz. Az étel mind meg volt mérgezve. Az egyik tiszted az ellenséggel összebeszélt, hogy megmérgezi a katonáidat, így könnyebben győznek. A bort is megmérgezte. Nézd, itt maradt a hordó fenekén egy pohárra való, kínáld meg vele az árulódat. Õ az! Itasd meg vele a bort, s meglátod, mi történik.

Megitatták vele, hát meg is halt tőle!

- Látod, így járt volna az összes katonád, ha a bort ki nem engedem a földre. De már engem többé nem látsz, mert beleavatkoztál a dolgomba. Azzal eltűnt.

Mikor a király legyőzte az ellenséget, útnak indult. Úgy határozott: ha addig él is, megkeresi a feleségét.

Ment, mendegélt. Ahogy ment hét határon át, beszédbe elegyedett egy öregasszonnyal:

- Kedves öreganyám, nem tudná-e megmondani, merre laknak a tündérek.

- Nem tudom, édes fiam, de túlnan ezen a hegyen, az erdő alján lakik a néném, kérdezd meg tőle is, hátha ő többet tud! Oda is eljutott.

- Kedves öreganyám, nem tudná-e megmondani, merre laknak a tündérek?

- Kedves fiam, én sem tudom, merre laknak, hanem erre és erre van egy másik erdő, annak az aljában lakik a másik néném. Eredj el hozzá, ő nálam öregebb, hátha többet tud.

Elment oda is.

- Öreganyám, nem tudná-e megmondani, merre van Tündérország, hol laknak a tündérek?

- Kedves fiam, én meg tudom mondani, de hiába tudod meg, mert oda úgysem bírsz eljutni. Hanem várj, összehívom a madaraimat!

Össze is hívott temérdek madarat.

- Édes madaraim, melyikőtök járt Tündérországban?

Mind azt mondták, hogy még egy sem járt ott. Igen ám, de egy sas még hiányzott közülük. Az egyik szárnyát megütötte, azért jött később a többinél.

Kérdezte tőle az öregasszony:

- Hol ütötted meg a szárnyadat? Honnan jöttél?

- Egyenesen Tündérországból.

Az öregasszony odafordult a királyhoz.

- No, itt van ez a madár, ez majd elvezet Tündérországba.

El is vezette. A király megtalálta a tündértestvéreket. Mikor rájuk talált, az ő feleségét már egy kamrába zárta a másik kettő.

Kérdezte tőlük a király:

- Miért zártátok be a harmadik testvéreteket?

- Azért, mert nem szökött meg tőled idejében.

- No jó, majd én kiengedem.

Ki is engedte.

- Szívem szép szerelme, érted jöttem, haza akarlak vinni.

- Jól van, hazavihetsz, ha már eddig elfáradtál, de előbb várakozz egy kicsit! - S elővezetett egy egyéves forma fiúcskát. - Õ a fiad - mutatott rá a gyermekre a tündér.

Nagy volt az öröm, a boldogság. Vitte a király a fiát is, a feleségét is. Hazaérkeztek, és talán még most is élnek, ha meg nem haltak.

 

 

 
OLVASÓVÁ NEVELÉS

 

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNY
 1. Népi mondókák 
 2. Kortárs mondókák 
 3. Gyerekversek
 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
 
GYERMEKTÉMÁK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

Mondókák

 
    Babakönyv

2/ KISGYERMEKEKKOR (1-3)

Mondókázó-Verselgető 

Babakönyv lapozók 

 Interaktív fejlesztő lapozók

3/ 'MI EZ' KORSZAK (3-4)

Játékos ismeretszerzés
 
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ

KISKAMASZKOR (9-12)

 1. Klasszikus és kortárs ifjúsági irodalom
 2. Meseregény
 3. Mondák - legendák - civilizációk
 4. Vissza a múltba - regényes történelem
 
V. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
OLVASÁSI SZOKÁSOK

„Nekik való szövegekkel kellene szíven-lelken trafálni a gyerekeket

 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2019 - 1989>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót