OLVASÓVÁ NEVELÉS
OLVASÓVÁ NEVELÉS
//olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg

Az év gyerekkönyve díj

 

KÖNYVAJÁNLÓ

 
 
 
VÁR A KÖNYVTÁR

 

 
- Olvasóterem

 

 
KLASSZIKUS GŰJTEMÉNYEK

 

 
MESE-UNIVERZUMOK

2-10 éveseknek

Kamaszoknak

 
 
IRODALOM ÉS FILM

►Gyermek- és ifjúsági irodalom

►A varázslatos iskolabusz

►Bábfilmklasszikusok

►Klasszikus rajzfilmek

►Diafilm-mesék

 

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

- Bemutatkozó

 
 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
- Ajánlók

Digitális irodalom

Gyűjtemények

 
- Gyermekújság
 
- Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
- Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

 1. Animációs népi mondókák   
 2. Animációs népi dalok
 3. Animációs versek 
 4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

 
OLVASÓI NAPTÁR
2021. Március
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
NÉPMESÉK
NÉPMESÉK : Babszem Csacsi (1)

Babszem Csacsi (1)

  2020.01.13. 03:38

Babszem Csacsi I. rész (népmese)Túl az Óperenciás-tengeren, túl az Üveghegyen, a világ végén is túl, valahol messze-messze, nagyon messze, de még azon is túl hét és fél kakaslépéssel, volt egy hatalmas nagy erdő. Hogy az erdő mekkora volt, azt valójában senki nem tudta, mert bizony körüljárni még paripán is száz év alatt talán, ha lehetett volna.

Ennek a hatalmas erdőnek a közepén volt egy icuri-picuri falucska, és ebben az icuri-picuri falucskában lakott egy igen-igen szegény favágó. Hiába dolgozott a jó lélek látástól vakulásig, sehogy se tudott zöld ágra vergődni.

De hát hogy is tudott volna, mikor a rengeteg fát, amit kivágott, mind a hátán kellett hazahordania. Volt ugyan szekér abban a faluban, de az nem az övé, hanem a Gólalábú Gazdag Gerzsoné volt. Az meg megnyúzta volna a szegény embert. Nem sokkal kért volna többet egy fuvarért, mint amennyit az egész fa ért. Ezért aztán leginkább csak magát fogta be a szegény ember. De nem zúgolódott. Csak néha-néha, ha nagyon elfáradt, akkor sóhajtott fel szokása szerint:

 

- Istenem, Istenem, ha nekem leglább csak egy szamaram lenne! Nem bánnám, ha akkora volna is, mint egy babszem.

Százszor is elmondogatta ezt a favágó. Már a rigók is kívülről tudták. Most is, amint éppen hátára vette a terü fát, elmormogta a megszokott mondókát. Éppen indulni akart, s majdhogy le nem ült ijedtében.

- Vigyázz, gazdám, mert összetaposol! - kiáltott rá valaki.

- Minden jótét lélek dicsérje az Urat! - vetett keresztet ijedtében a szegény ember, mert azt hitte, hogy valami lélek incselkedik vele.

Hanem amikor a lába elé nézett, csak megdörzsölte a szemét. Azt hitte, álmodik. Egy pirinyó kis csacsi állt előtte, az beszélt hozzá. Nem volt nagyobb, mint egy babszem, de annak se valami hatalmas, csak éppen, hogy babszemnek lehetett nevezni. Csodálkozott szörnyen a szegény ember. Állt, mint a cövek, de a szamárka türelmetlen volt.

- Ejnye, édes gazdám, hát nem ismersz meg? Én vagyok a Babszem Csacsi, akit kívántál magadnak.

Nosza, megörült a favágó! Gyorsan elhajította az ölfákat, és máris ott guggolt a kis állat mellett. Tenyerébe vette, simogatta, babusgatta, mintha tulajdon édesgyermeke lett volna. Aztán zsebkendőjébe csavarta, és meg sem állt hazáig. Egykettőre takaros istállócskát faragott neki. Kis itatót, kis jászolt, az apró etetőt telerakta finom, illatos szénával, aztán beleengedte a csacsit. A babszemnyi állatka körülugrálta örömében új otthonát. Minden igen tetszett neki, csak a szénával nem volt megelégedve.

- Ne haragudj, édes gazdám, de én nem akármilyen csacsi vagyok. A babszem csacsik nem szénát esznek, hanem sonkát meg kolbászt. Azt is puha, foszlós kaláccsal.

Vakarta a füle tövét a szegény ember. Honnan vegyen ennek az állatnak sonkát, kolbászt meg foszlós kaácsot? Maga se látott ilyet gyerekkora óta, nemhogy a háznál lenne. Mit csináljon, mit csináljon? Mégsem hagyhatja a csacsit éhen veszni. Maga kívánta, hát most már el kell hogy tartsa. Körülnézett a hajlékban, hogy mit tehetne pénzzé, de bizony ott semmi felesleges nem volt. Fejszék nélkül nem favágó a favágó. A rossz székért meg asztalért az ócskás sem adna semmit.

,,Talán a téli ködmön! - gondolta. - Arra úgyis soká lesz még szükség." Leakasztotta hát a szegről, hóna alá csapta, és elindult a Gólalábú Gerzsonhoz.

Jó négy sonkát megért a kabát, de a zsugori egyet is alig akart adni érte. Boldogan szaladt haza a favágó. Az egész disznólábat a csacsi elé tette. De ha eddig nem csodálkozott, most eltáthatta a száját. A szamárka egy szempillantás alatt úgy befalta az egészet, hogy egy morzsa sem maradt belőle. A szegény embernek még a haja is emelkedett. Mit ad enni ennek az állatnak?! Mégis csak úgy táncolt a szíve, mikor a Babszem Csacsi megköszönte a jó ebédet, és elheveredett az illatos szénán. Nem is zavarta, míg vacsorára nem került a sor.

Akkor megkérdezte tőle:

- Mit ennél, csacsikám?

- Úgy jóllaktam ebédkor, hogy semmit se kívánok. Talán csak egy csupor tejet innék.

A favágó felkapta az új kucsmáját, és már rohant is a tejért.

A zsugori Gólalábú éppen hogy egy köcsögre valót adott érte.

Alaposan bevacsorázott a babszem állat, aztán gazdájával együtt nyugovóra tértek. Azaz inkább csak a csacsi, mert a szegény embernek a szeme is ugrált az éhségtől. Úgy kínlódta át az éjszakát.

Reggel mégis az volt az első dolga, hogy megkérdezze pirinyó szamarát:

- Mit ennél, ha volna?

- Bizony most már elkelne egy kis kobász - mondta a csacsi.

Könnyű azt mondani, de nehéz előteremteni.

A favágónak a rajtavalóján kívül semmi egyebe nem maradt. A végén megis elcserélte Gazdag Gerzsonnal egyetlen mellesét. De csak egy vékonyka húsos kolbászt kapott érte.

- Elég ez nekem - vigasztalta a szamárka, s már el is tüntette az ételt.

Aztán megtáncoltatta két hosszú fülét, és így szólt:

- Jó szíved van, édes gazdám. De most én következem. Kimegyünk az erdőre, és hazahordunk minden fát.

A favágónak erősen nevethetnékje volt, mégis úgy tett mindent, ahogy a Babszem Csacsi mondta.

El is ment a gúnyolódhatnékja hamarosan.

Az erdőn egy hatalmas szekér várta őket. A csacsi rögvest befogta magát, a szegény ember nekiállt, hogy megrakja. Megszórta a kocsi derekát, s indítani akarta a szamarat.

- Üresen csak nem indulok haza - csóvált a fejét a Babszem Csacsi.

A favágó újra nekilódult, s telerakta a szekeret. Hanem a csacsi megint csak a fejét csóválta.

- Egy-két darabbal igazán kár fáradni.

A szegény ember most már izzadt. A kocsin hamarosan olyan magasan állt a fa, hogy elnézhetett az erdő felett, ha a tetejére ült.

- No, kis barátom, ez már igazán sok!

De a szamárka leintette.

- Hát képes volnál félig rakott szkérrel végigszégyenkezni a falun?

A favágó most már alig tudott mozogni. De azért rakta a szekeret, míg erejéből futotta. Mikor már valóságos ölfatorony volt a kocsin, megszólalt a szamár:

- Ülj fel, kedves gazdám! Nem mintha sok volna, de eleget vártam.

Tovább>>

 

 
OLVASÓVÁ NEVELÉS

 

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNY
 1. Népi mondókák 
 2. Kortárs mondókák 
 3. Gyerekversek
 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
 
GYERMEKTÉMÁK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

Mondókák

 
    Babakönyv

2/ KISGYERMEKEKKOR (1-3)

Mondókázó-Verselgető 

Babakönyv lapozók 

 Interaktív fejlesztő lapozók

3/ 'MI EZ' KORSZAK (3-4)

Játékos ismeretszerzés
 
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ

KISKAMASZKOR (9-12)

 1. Klasszikus és kortárs ifjúsági irodalom
 2. Meseregény
 3. Mondák - legendák - civilizációk
 4. Vissza a múltba - regényes történelem
 
V. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
OLVASÁSI SZOKÁSOK

„Nekik való szövegekkel kellene szíven-lelken trafálni a gyerekeket

 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2019 - 1989>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót