OLVASÓVÁ NEVELÉS
OLVASÓVÁ NEVELÉS
//olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg

Az év gyerekkönyve díj

 

KÖNYVAJÁNLÓ

Az évtized legizgalmasabb gyerekkönyvei - 4. rész
 
 
 
 
VÁR A KÖNYVTÁR

 

 
- Olvasóterem

 

 
KLASSZIKUS GŰJTEMÉNYEK

 

 
MESE-UNIVERZUMOK

2-10 éveseknek

Kamaszoknak

 
 
IRODALOM ÉS FILM

►Gyermek- és ifjúsági irodalom

►A varázslatos iskolabusz

►Bábfilmklasszikusok

►Klasszikus rajzfilmek

►Diafilm-mesék

 

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

- Bemutatkozó

 
 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
- Ajánlók

Digitális irodalom

Gyűjtemények

 
- Gyermekújság
 
- Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
- Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

 1. Animációs népi mondókák   
 2. Animációs népi dalok
 3. Animációs versek 
 4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

 
OLVASÓI NAPTÁR
2021. Február
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
<<   >>
 
NÉPMESÉK
NÉPMESÉK : Az üveghegyi királylány

Az üveghegyi királylány

  2018.09.30. 16:37

Hol volt, hol nem volt, az üveghegyen innen, a gyémántkazlakon meg túl, volt egyszer egy messze földön híres király. Volt három fia. Egyszer megbetegedett a király. Érezte, hogy már az ajtaján kopogtat a halál. Elhívatta hát az udvari varázslót. Kérte, hogy segítsen rajta.

– Erre nekem nincs orvosságom, felséges királyom. Csak egy orvossága van ennek, az is a tenger-szigeten van. Onnan elhozni meg még senki sem tudta. Csak az tudná, aki a legjobban szereti felségedet.

A király magához hívatta a fiait.

 

– Fiaim, én nagyon beteg vagyok. Rajtam már semmi sem segít, csak az orvosság, ami a tenger-szigeten van. Más nem tud elmenni, csak ti hárman. Itt van mindegyikőtöknek egy zacskó arany. Válasszátok ki a legkedvesebb lovat, és induljatok útnak.

Legelőször a legöregebb fiú indult el. Szerette az apját nagyon. Nem is lett volna semmi baj, ha be nem tér egy útszéli csárdába, ahol nagyban folyt a kártyázás. Addig-addig, míg a királyfi feltett egy aranyat, azután egy másikat, legutoljára pedig a lovát meg a nyergét.

Nem maradt már egy huncut vasa sem. Szégyenszemre hát hazaballagott, még az apja elé sem mert kerülni.

Most a középső királyfi indult útnak. Ő még jobban szerette az apját. El is kerülte a kocsmát, úgy ment tovább.

De hiába kerülte el a kocsmát, ha a tengerparti városban mégis beletévedt egy búcsú kellős közepébe. Volt ott mindenféle ringlispíl, céllövölde meg rengeteg szerencsejáték. Hol itt feledkezett el a királyfi, hol ott. Egyszer csak azon vette észre magát, hogy se pénz, se ló, se nyereg. Úgy járt, mint a bátyja. Szégyenszemre ő is hazaballagott.

Most a legkisebb indult útnak.

Ő már okult a testvérek példáján, és el is ért a tengerhez. Ott csónakot keresett, és átevezett a tenger-szigetre. Amint a szigetre lépett, elébe állt a hétfejű sárkány, és mérgesen rákiáltott:

– Mit keresel itt, ahol a madár se jár? Ebben a pillanatban széttéplek!

A királyfi nem ijedt meg, csak annyit mondott:

– Hogyha széttépsz, nem leszek!

A sárkány mérgében felfújta magát, elszaladt, de tüstént vissza is fordult, és újra rárontott a legényre. De a legény mindig csak azt mondta:

– Hogyha széttépsz, nem leszek!

Akkor a hétfejű sárkány megrázta magát. Olyan szép paripa lett belőle, hogy legalább tízszer olyan szép volt, mint amilyent a királyfi a tenger túlsó partján hagyott. Azt mondta a paripa a királyfinak:

– Látom, nem ijedsz meg a magad árnyékától. Ülj a hátamra, parancsold meg, hogy hova menjek, és engedelmeskedem neked.

A királyfi a ló hátára pattant. Vágtatva, mint a szél, megindultak előre a tenger-szigeten. Odaértek a sziget közepére, ahol egy üveghegy emelkedett.

No, ezen már a paripa sem tudott felkapaszkodni. A királyfi meg törte a fejét, hogy mit is csináljon. Végül elvitte a lovat egy kovácshoz, és beretvapatkóval patkoltatta meg. Most már felvágtattak az üveghegyre is, egészen egy gyönyörű kastély elébe.

A kastélyban tizenkét szoba volt, tele étellel, itallal. Végül előkerült egy gyönyörű szép királyleány is.

– Hát, te, legény, mi járatban vagy erre, ahol még senki nem járt?

A királyfi elmondta, hogy miért is vállalkozott az útra.

– No, te fiú, ha orvosságért jöttél, vihetsz annyit, amennyit csak akarsz. Ezért nem kell annyira sietned, maradhatsz még egy kicsit.

Ebből mindjárt látszott, hogy megtetszett a királykisasszonynak a király legkisebbik fia. A fiúnak is megtetszett a leány. Maradt volna szívesen, de hát sürgős volt az orvosság nagyon. Megtöltött hát két üveget a csodatevő szerből, és elvágtatott hazafelé.

Ahogy hazaért. Leugrott a lóról, és szaladt be az apjához. Az öreg király első kérdése az volt:

– Meghoztad-e, fiam, az orvosságot?

– Meg, apám – mondta a királyfi -, kint van , a nyeregkápában.

De nagy baj történt. Mikor a királyfi bement az apjához, hogy üdvözölje, ezalatt a két idősebb testvér, akiket elfogott az irigység, kicserélték az orvosságot olyan üvegre, amiben csak kútvíz volt. Megkóstolta a király, hát még rosszabbul lett, mint azelőtt.

Rettenetesen mérges lett a király. Behívatta a fővadászát, és megparancsolta neki, hogy a legkisebb fiút, aki az életére tört, vigye el az erdőbe, és lője agyon.

A vadász nem tehetett semmit, parancs az parancs. De nem mondta meg a királyfinak, hogy milyen parancsot kapott. Csak azt mondta, hogy az apja ura parancsára el kell menni az erdőbe vadászni.

A királyfi odamegy a sárkányparipájához, és elbúcsúzik tőle. Ez azt mondta a királyfinak:

– Neked még sok bajod lesz, de azért remélem, még találkozunk! – Azzal az egyik ment jobbra, a másik balra.

A vadász meg, ahogy az erdőbe ért, elmondta a királyfinak az apja parancsát. Azt is mondta, hogy ő nem tudja ezt megtenni. Inkább kéri a királyfit, hogy adja oda a kalapját, és ő majd azt mutatja meg a királynak. A királyfi odaadta a kalapot, elbúcsúzott a hűséges vadásztól, és elindult.

Ment, mendegélt, míg el nem ért egy híres patikáriushoz. Ott beállt patikáriussegédnek. Közben otthon a király, akinek a vadász elhozta a fia kalapját, búslakodott rettenetesen. Most már megbánta, hogy ilyen gonosz volt a fiához. Bármit megtett volna, hogy még egyszer elevenen lássa.

Egyszer csak levelet kapott a király. Az üveghegyi királyleány írt, hogy állandóan a királyfin jár az esze, küldje el hozzá. A király elküldte a legnagyobbik fiút.

Elindult a fiú. Ahogy odaért a tenger-szigetre, már várták. Az út végestelen végig szőnyeggel terítve. Egészen addig, ahol a királykisasszony lakott. De a legnagyobb királyfi nem mert a szőnyegre lépni. A lovával csak úgy mellette ment mindig. Így ért a királykisasszonyhoz.

Az meg mikor meglátta a királyfit, fordítva a lovára kötötte, úgy küldte haza.

Újra üzent a királynak, hogy küldje el a fiát. A király elküldte a második fiút is, de ez is lóra kötve tért haza.

Harmadszor is írt a királyleány, hogy most már aztán küldje el a fiát a király. Búsult a beteg király. Az életét is féltette, meg attól is tartott, hogy a híres üveghegyi királyleány ráküldi a seregét, és még az ország is semmivé lesz.

Ahogy búslakodott, bejött a fővadász. Elmondja a királynak, hogy ő bizony félrevezette. Csak a kalapját hozta haza a királyfinak, nem bántotta egy ujjal sem.

Megörült a király, sürgönyt menesztett mindenfelé, hogy azonnal kerítsék elő a fiút. Meghallotta ezt a legkisebb királyfi. Otthagyott csapot-papot, mindjárt lóra ült és hazavágtatott. Otthon megbocsátott az apjának, már miért ne bocsátott volna meg? Hisz sírt az öreg rettenetesen.

Most már ő indult útnak az üveghegyi királyleányhoz. Nem kerülgette ám ő a szőnyeget! Ahogy vágtatott, csak úgy lobogtatta utána a szél.

A királylány már messziről látta, hogy jön a királyfi. Elébe szaladt, a nyakába ugrott, és azt mondta:

– Ásó, kapa, nagyharang válasszon el bennünket!

Már csak a lagzi volt hátra, de arra még várni kellett.

A királyfi megint megtöltötte a két üveget a csodatevő orvossággal, és gyorsan hazavágtatott. Az öreg király, amint bevette az orvosságot, mindjárt jobban lett. Akkorát táncolt a fia lakodalmán, mintha maga is húszéves lett volna.

Itt a vége, fuss el véle!

 

 

 
OLVASÓVÁ NEVELÉS

 

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNY
 1. Népi mondókák 
 2. Kortárs mondókák 
 3. Gyerekversek
 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
 
GYERMEKTÉMÁK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

Mondókák

 
    Babakönyv

2/ KISGYERMEKEKKOR (1-3)

Mondókázó-Verselgető 

Babakönyv lapozók 

 Interaktív fejlesztő lapozók

3/ 'MI EZ' KORSZAK (3-4)

Játékos ismeretszerzés
 
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ

KISKAMASZKOR (9-12)

 1. Klasszikus és kortárs ifjúsági irodalom
 2. Meseregény
 3. Mondák - legendák - civilizációk
 4. Vissza a múltba - regényes történelem
 
V. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
OLVASÁSI SZOKÁSOK

„Nekik való szövegekkel kellene szíven-lelken trafálni a gyerekeket

 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2019 - 1989>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót