OLVASÓVÁ NEVELÉS
OLVASÓVÁ NEVELÉS
//olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg

Az év gyerekkönyve díj

 

KÖNYVAJÁNLÓ

 
 
 
VÁR A KÖNYVTÁR

 

 
- Olvasóterem

 

 
KLASSZIKUS GŰJTEMÉNYEK

 

 
MESE-UNIVERZUMOK

2-10 éveseknek

Kamaszoknak

 
 
IRODALOM ÉS FILM

►Gyermek- és ifjúsági irodalom

►A varázslatos iskolabusz

►Bábfilmklasszikusok

►Klasszikus rajzfilmek

►Diafilm-mesék

 

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

- Bemutatkozó

 
 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
- Ajánlók

Digitális irodalom

Gyűjtemények

 
- Gyermekújság
 
- Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
- Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

 1. Animációs népi mondókák   
 2. Animációs népi dalok
 3. Animációs versek 
 4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

 
OLVASÓI NAPTÁR
2021. Március
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
ÁLLATMESÉK - MESEKUCKÓ
ÁLLATMESÉK - MESEKUCKÓ : Macóka meséi (3) Boci vacsorát ad

Macóka meséi (3) Boci vacsorát ad

  2018.09.24. 22:17

Egy szép nap Boci úgy rontott ki Ele Fáni házából, mintha üldöz­nék. Hazarohant, meg sem állt az íróasztaláig, tollat ragadott, és megírt egy rakás levelet.

Ha benéztetek volna az ablakán, azt képzeltétek volna, hogy dühös leveleket irkái az ellenségeinek. Pedig a barátainak írt meg­hívóleveleket a másnap rendezendő nagy vacsorára. Meghívta Macókát, meghívta Kengut és persze Csacsit, Pacit és Tevét is. Csak Ele Fánit nem hívta meg. Épp ezért rendezte a vendégséget. Hogy Ele Fánit kihagyhassa belőle.

Mert összevesztek. Hogy min? Már senki se tudta.

A nagy nap reggelén Boci nagyban sürgött-forgott a konyhán. A legnagyobb fazekában rotyogott valami. Kengu kukkantott be az ablakon. Kíváncsi volt, mit főz Boci vacsorára.

- Bocsáss meg, hogy érdeklődöm - mondta -, de nem ennék reggelire halat, ha kiderülne, hogy halat fogsz tálalni vacsorára.

- Nyugodtan egyél halat - mondta Boci, és közben egy karhosszúságú főzőkanállal kavargatta a gőzölgő fazekat. - Gulyást fő­zök.

-Tettél bele fehérrépát? - érdeklődött Kengu.

 

- Nem. Mennyi kell bele?

- Ekkora fazékba legalább ötfontnyi, hogy érezni lehessen az ízét.

Boci berámolt öt font fehérrépát a fazékba, Kengu pedig tova­szökdécselt, már előre nyalogatva a szája szélét.

Kisvártatva Csacsi jött, és hátsó lábára állva bekukucskált a konyhaablakon.

- Ne haragudj, Boci - mondta szeretném tudni, mit készítesz, mert nem lenne érdemes májpástétomot ennem ebédre, ha vacsorá­ra is májpástétomot adnál. Megeheted a májpástétomot az utolsó morzsáig - felelte Boci,- és serényen kavargatta a fehérrépákat a fazékban. - Gulyást kap­tok.

- Pompás! - ragyogott fel Csacsi ábrázata. - Tettél bele sárgaré­pát?

-Nem. Mennyi kell bele?

- Öt font.

Boci megtisztított és felvágott öt font sárgarépát, és barátja megelégedésére a fazékba hányta. Csacsi a száját nyalogatva odébbállt. Nemsokára Teve érkezett puha lépteivel.

- Bocsáss meg, Boci - kezdte -, szeretném megkérdezni, mit ka­punk vacsorára, ugyanis . . .

- Ne fáradj a sok ugyanissal - vágott a szavába Boci -, gulyást főzök.

-A kedvencem! - kiáltott Teve. - De tudod, a gulyás nem az igazi hagyma nélkül. Tettél bele?

- Még nem. Mennyit tegyek?

- Öt fontot.

Boci sűrű könnyhullatások között meghámozta a hagymát, és beledobálta a fazékba, Teve pedig a nyálát nyelve elkocogott.

Hamarosan Macóka feje bukkant fel az ablakban, és Boci kissé bosszúsan kiáltotta oda neki:

- Gulyás lesz vacsorára, ha tudni akarod!

- Nagyszerű - pislogott Macóka. - És mondd csak, mennyi kar­fiolt tettél bele?

- Semennyit - morogta Boci. - Mennyit parancsolsz?

- Öt fontot.

Boci belezúdított öt font karfiolt a fazékba, és Macóka elége­detten távozott. De meglátta, hogy Paci épp akkor trappol oda a konyhaablakhoz, és megáll. Fúrta az oldalát, miről beszélgethet Bocival. Mikor látta, hogy Paci a szája szélét nyalogatva, sugárzó képpel közeleg, megállította.

- Mit mondtál Bocinak? - kérdezte.

- Megkértem, hogy tegyen öt font tormát a gulyásba.

Macóka ragyogó ábrázata elborult.

-Tormát?! - jajdult fel. - Sejthettem volna! Ilyen ötlete is csak egy lónak támadhat!

Azzal Boci konyhaablakához rohant, bekiáltott valamit, és elviharzott.

- Hé, mi bajod?! - kiáltott utána Paci.

-Torma! - üvöltött vissza Macóka. - Látni sem bírom! Tönkre­tettétek a gulyást! Köszönöm szépen, én nem jövök vacsorára!

Paci ekkor beleszimatolt a konyhából kiáradó párába, és ször- nyű gyanú ébredezett benne. Visszaügetett, és bedugta a fejét az ablakon.

- Csak nem vett rá Macóka, hogy karfiolt tégy a gulyásba? - kérdezte.

- De bizony - bólintott Boci.

- Szívemből utálom a karfiolt - jelentette ki Paci. - Nagyon saj­nálom, de nincs értelme, hogy eljöjjek a vacsorádra.

És ő is csalódottan távozott.

Boci ott izzadt a gőzölgő konyhában, és szünet nélkül kavargatta az egyre sűrűbb gulyást, nehogy leégjen. Szomorú, hogy Macó­ka és Paci nem jönnek el, gondolta, de Kengu, Teve és Csacsi itt lesz, és ha négyen vagyunk, az is vendégség, elég ahhoz, hogy Ele Fánit megegye a sárga irigység.

Épp amint erre gondolt, újabb árnyék jelent meg a konyhaablak­ban. Nagy meghökkenésére maga Ele Fáni volt az, gyűlölt ellen­sége.

- Aggyisten, Boci - szólt be Ele Fáni mézédes hangon. - Úgy hallom, hogy vendégség lesz nálad ma este.

- Jól hallottad - felelte Boci foghegyről.

Sokáig egyikük se szólt. Ele Fáni vágyódva szimatolt a fazékból kigomolygó sűrű, zamatos gőzbe. Az ormánya hegye reszketett.

- Gulyás? - kérdezte.

Boci komisz mosollyal bólintott.

- Van benne zeller? - kérdezte Ele Fáni kis idő múlva.

- Nincs! - kiáltott Boci. - És nem is teszek bele, mert te nem vagy hivatalos a vacsorámra. Megértette méltóságod?

Szegény Ele Fáni úgy sompolygott el, mint a megvert kuvasz. De a gulyás illata fogta, mint egy hosszú kötél, megállt a sarkon, és képtelen volt továbbmenni.

Közben a konyhán Boci időnként abbahagyta a kevergetést, és kikukkantott az ablakon, hogy egy kárörvendő vigyort eresszen meg legyőzött ellensége felé.

Kis idő múlva megint elsötétült a konyha ablaka. Boci azt hitte, Ele Fáni jött vissza, hogy kikunyerálja a meghívást a vacsorára. Főzőkanalát a fazék széléhez verve kikiáltott:

- Nem, nem és nem! Nem jössz el az én vacsorámra!

- De nem ám, arra mérget vehetsz! - felelt egyszerre két hang. Aztán az egyik, a Csacsié azt mondta:

-Az egész utca bűzlik a hagymádtól!

- Te ostoba jószág! - kiáltotta a másik hang, Kengué. - Nem tu­dod, hogy a kenguruk kiütést kapnak a hagymától?

És Boci nagy bánatára mindketten elloholtak.

„Most már csak Teve meg én maradtunk a nagy lakomára” - gondolta Boci búsan. Épp ekkor tűnt fel Teve, és zavart képét lát­va Boci felnyögött:

- Rendben van, Teve, rendben. Sajnálod, hogy nem tudsz jönni a vacsorára. Jó. De mielőtt elmennél, tégy meg egy szívességet. Ott leselkedik a sarkon Ele Fáni, mondd meg neki, hogy várom. Jó?

Teve elkocogott, és átadta Ele Fáninak Boci üzenetét. Ele Fáni odasomfordált a konyhaablakhoz.

- Te Fáni - szólt ki Boci -, ha teszek tizennégy font zellert a gu­lyásba, velem vacsorázol?

- Boldogan - mosolygott Ele Fáni.

És azóta Boci és Ele Fáni jobb barátok, mint valaha.

 

 

 

 
OLVASÓVÁ NEVELÉS

 

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNY
 1. Népi mondókák 
 2. Kortárs mondókák 
 3. Gyerekversek
 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
 
GYERMEKTÉMÁK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

Mondókák

 
    Babakönyv

2/ KISGYERMEKEKKOR (1-3)

Mondókázó-Verselgető 

Babakönyv lapozók 

 Interaktív fejlesztő lapozók

3/ 'MI EZ' KORSZAK (3-4)

Játékos ismeretszerzés
 
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ

KISKAMASZKOR (9-12)

 1. Klasszikus és kortárs ifjúsági irodalom
 2. Meseregény
 3. Mondák - legendák - civilizációk
 4. Vissza a múltba - regényes történelem
 
V. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
OLVASÁSI SZOKÁSOK

„Nekik való szövegekkel kellene szíven-lelken trafálni a gyerekeket

 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2019 - 1989>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót