OLVASÓVÁ NEVELÉS
OLVASÓVÁ NEVELÉS
//olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg

Az év gyerekkönyve díj

 

KÖNYVAJÁNLÓ

Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy, gyermek és szöveg
 
 
 
 
VÁR A KÖNYVTÁR

 

 
- Olvasóterem

 

 
KLASSZIKUS GŰJTEMÉNYEK

 

 
MESE-UNIVERZUMOK

2-10 éveseknek

Kamaszoknak

 
 
IRODALOM ÉS FILM

►Gyermek- és ifjúsági irodalom

►A varázslatos iskolabusz

►Bábfilmklasszikusok

►Klasszikus rajzfilmek

►Diafilm-mesék

 

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

- Bemutatkozó

 
 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
- Ajánlók

Digitális irodalom

Gyűjtemények

 
- Gyermekújság
 
- Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
- Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

 1. Animációs népi mondókák   
 2. Animációs népi dalok
 3. Animációs versek 
 4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

 
OLVASÓI NAPTÁR
2021. Február
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
<<   >>
 
AZ ÉV GYEREKKÖNYVE DÍJ
AZ ÉV GYEREKKÖNYVE DÍJ : Az Év Gyerekkönyve/ 1991:

Az Év Gyerekkönyve/ 1991:

  2020.06.16. 08:21

konyvek-konyveHazai, sőt világviszonylatban is újszerűen közelíti meg a szerző "a könyvek könyvét", a Bibliát. A kétkötetesre tervezett műnek ez az első kötete kétharmadában magát a bibliai anyagot adja elő oly módon, hogy a teremtéstől a makkabeus szabadságharc diadaláig a zsidóság legendáinak és történelmének minden mozzanatát végigkövetik a történeti könyvek vonalán haladva. Ebbe az akár történelmi regényként is végigolvasható alapszövegbe a szerző leleményesen ágyazza bele a bölcsességi és prófétai könyvek legszebb, legfontosabb részleteit.

Teszi mindezt a maga előadásában, de minden modernizálás és "feldúsítás" nélkül, szigorúan a Biblia hiteles szövegéhez és sajátos előadásmódjához ragaszkodva.

 

Csak épp elhagyja az ismétléseket, kitérőket, zavaró párhuzamokat, mellékes epizódokat, a genealógiákat és oldalakra terjedő mindenféle felsorolásokat, egyszóval mindazt, ami miatt korunk átlagos emberének - mit szépítsük - hamar elmegy a kedve az eredeti szöveg végigolvasásától. Nyelvezete közel áll a mai élő nyelvhez, de kissé emelkedett stílusával, gondos szóválasztásával klasszikus bibliafordításaink jellegzetes ízeit idézi. Aki a könyvnek ezt a részét figyelmesen elolvasta, annak joggal támadhat az a benyomása, hogy a Bibliát olvasta, és nem alaptalanul állíthatja, hogy lényegében ismeri a művet.

A könyv utolsó harmadában a szerzőé a szó. Előbb röviden ismerteti a Szentírást, a zsidóság történelmét és vallását, az ószövetségi könyvek keletkezésének korszerű elméletét, majd a főrészt követi fejezetről fejezetre bőséges és ok szempontú értelmezéseivel. Nem tudományos apparátus ez, nem is jegyzetanyag, hanem személyes hangvételű útmutató a Szentírás jobb megértéséhez. A történelem, a régészet és a vallástörténet tanúságát is felhasználva, elsősorban magára a bibliai szövegre és a józan észre épít: az olvasót együttgondolkodásra invitálva igyekszik földeríteni a töredékes, párhuzamos vagy olykor ellentmondó epizódok mögött rejtőző történelmi valóságot.

A kiváló Biblia-szakértő által ellenőrzött szöveg jobb megértését névmagyarázat és négy térkép segíti. A könyvek könyvét szívesen ajánljuk a Szentírással csak most ismerkedő serdülő olvasóknak és a témában járatos idősebb korosztálynak.

Tartalom

Az idők kezdetén
 
A teremtés
5
A bűnbeesés
6
Az első gyilkosság
7
Az özönvíz
9
Bábel tornya
10
A pátriárkák története
 
Ábrám új hazában
12
Ábrámból Ábrahám lesz
14
Szodoma és Gomorra pusztulása
15
Izsák története
17
Ézsau és Jákob
19
Jákob idegenben szolgál
21
Jákob visszatér atyái földjére
24
Júda és Támár
27
József története
28
Mózes története
 
Mózes születése és ifjúsága
38
Mózes elhivatása
39
A tíz csapás
41
Izrael kivonul Egyiptomból
43
Útban a Hóreb hegyéhez
45
Jahve szövetséget köt népével
47
Mózes negyven napig a hegyen
49
Az aranyborjú és az új kőtáblák
52
Népszámlálás - a liviták rendje - a húsvét
54
Kémek Kánaánban
55
Kórah lázadása
57
Izrael fölkerekedik
58
Bálám átok helyett áldást mond
59
Midián büntetése
61
Az első letelepülők
62
Mózes búcsúja és halála
63
Józsué története
 
Jerikó megvétele
65
Ai ostroma
67
Gibeon cseh által menekül meg
68
Nap és Hold megállnak az égen
69
Az ország felosztása
70
Józsué búcsúja és halála
71
A bírák kora
 
A nép elfordul Jahvétól
72
Debora és Bárák győzelme győzelme
73
Gedeon harcai
74
A bitorló Ábimelek
76
Jefte áldozata
78
Sámson története
79
Benjámin bűne és bűnhődése
84
Rut és Boáz
86
Sámuel, Saul, Dávid
 
Sámuel gyermekkora
89
A frigyláda az ellenég kezén
91
Sámuel, a szabadító
92
Saul királlyá lesz
92
Harc a filiszteusokkal
95
Az Úr elveti Sault
97
Dávid és Góliát párviadala
99
Dávid kegyben és kegyvesztetten
100
Saul üldözi Dávidot
104
Dávid a filiszteusok között - Saul halála
107
Dávid királysága
 
Dávid Hebronban
111
Dávid Jeruzsálemben
114
Dávid és Betsabé
118
Ámnon vétke és bűnhődése
120
Absalom lázadása
123
Dávid újra Jeruzsálemben
127
Dávid öregkora
130
Salamon király története
 
Salamon megszilárdítja uralmát
133
Salamon bölcsessége
134
Salamon énekei
136
Salamon templomot épít
140
Salamon gazdagsága
142
Sába királynője
144
Salamon uralmának vége
147
Izrael királysága
 
Jeroboám és utódai
149
Áháb és Illés
151
Illés és Elizeus
156
Jehu és dinasztiája - Jónás és Ámos
163
Izrael bukása
169
Júda királyai
 
Roboám és utódai
172
Jósafáttól Joásig
175
Félszívű királyok
178
Izaiás próféta és Áház király
180
Jósiás király és a megújulás
189
Júda végveszedelme
 
Jeremiás próféta és Jójákim király
193
Jeremiás próféta és Szedékiás király
198
Jeruzsálem pusztulása - a maradék sorsa
203
A fogság népe
 
Tóbiás története
208
Ezékiel látomásai
215
Dániel történetei
221
Eszter története
230
Hazatérés
 
A második templom
237
Judit története
245
Jób története
253
Makkabeus Júdás szabadságharca
 
Pogány szellem hódít Izraelben
260
Üldözik az Úr híveit
262
A lázadás kirobban
263
Makkabeus Júdás, a vezér
265
Új királyok, új háborúk
268
Júdás dicsősége és halála
271
A Biblia
 
A Biblia könyvei
276
A Biblia nyelvei
282
Az Ószövetség
 
A zsidó nép rövid története
284
Az Ószövetség könyveinek keletkezése
287
A zsidó vallás
290
Függelék
 
A bibliai nevek írásmódja
471

 

  

 
OLVASÓVÁ NEVELÉS

 

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNY
 1. Népi mondókák 
 2. Kortárs mondókák 
 3. Gyerekversek
 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
 
GYERMEKTÉMÁK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

Mondókák

 
    Babakönyv

2/ KISGYERMEKEKKOR (1-3)

Mondókázó-Verselgető 

Babakönyv lapozók 

 Interaktív fejlesztő lapozók

3/ 'MI EZ' KORSZAK (3-4)

Játékos ismeretszerzés
 
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ

KISKAMASZKOR (9-12)

 1. Klasszikus és kortárs ifjúsági irodalom
 2. Meseregény
 3. Mondák - legendák - civilizációk
 4. Vissza a múltba - regényes történelem
 
V. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
OLVASÁSI SZOKÁSOK

„Nekik való szövegekkel kellene szíven-lelken trafálni a gyerekeket

 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2019 - 1989>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót