OLVASÓVÁ NEVELÉS
OLVASÓVÁ NEVELÉS
//olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg

Az év gyerekkönyve díj

 

KÖNYVAJÁNLÓ

Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy, gyermek és szöveg
 
 
 
 
VÁR A KÖNYVTÁR

 

 
- Olvasóterem

 

 
KLASSZIKUS GŰJTEMÉNYEK

 

 
MESE-UNIVERZUMOK

2-10 éveseknek

Kamaszoknak

 
 
IRODALOM ÉS FILM

►Gyermek- és ifjúsági irodalom

►A varázslatos iskolabusz

►Bábfilmklasszikusok

►Klasszikus rajzfilmek

►Diafilm-mesék

 

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

- Bemutatkozó

 
 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
- Ajánlók

Digitális irodalom

Gyűjtemények

 
- Gyermekújság
 
- Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
- Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

 1. Animációs népi mondókák   
 2. Animációs népi dalok
 3. Animációs versek 
 4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

 
OLVASÓI NAPTÁR
2021. Március
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Tanulmányok
Tanulmányok : III. Az alsó tagozat könyvtárpedagógiai módszertana

III. Az alsó tagozat könyvtárpedagógiai módszertana

Dán Krisztina szakértő  2010.08.03. 09:29

A kiadvány azok közé a kitüntetett segédletek közé tartozik, amelyek a kisgyermekkori olvasásfejlesztést szervesen összekapcsolják a könyvtár, illetve a könyvek használatára neveléssel, kiaknázva ezzel a könyvtárban, könyvtárral végezhető tevékenységeknek az olvasásra és más kommunikációs képességekre gyakorolt fejlesztő hatását. Egyúttal arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a könyvtár felhasználói képessége számos részképesség, készség, jártasság együttes megléte esetén válhat csak működőképessé.Ezek között meghatározó szerepe van az értő, értelmező olvasásnak, a különböző szöveges és nem szöveges információk feldolgozási és alkalmazási felkészültségének.

Nem véletlen tehát, hogy mind az 1978-as tanterv, mind pedig a NAT korábbi és aktuális változatai az anyanyelvi képzés keretein belül határozták meg a szóban forgó nevelési terület fejlesztési követelményeit. A könyvtárhasználat egyes elemei megjelennek a szöveg feldolgozási, szövegalkotási tevékenységek között, a forráskeresés, feldolgozás teljes algoritmusa pedig „tanulási képesség fejlesztése” címszó alatt található. Az anyanyelvi képzés hordozza tehát azokat a fejlesztési követelményeket, amelyek a hatékony, forrás alapú tanulás technikai elsajátítását jelentik. 

A szerző, ebből az alapállásból kiindulva az anyanyelvi képzéssel és a tanulásmetodikával szoros összefüggésben tárgyalja a könyvtár-pedagógia, meghatározó alapelveita könyvtárhasználat tanításának tanterveit. Nem foglalkozik azonban – bár a fejezet címe ezt sugallja – a használói nevelés gyakorlati módszertani kérdéseivel, szemben az olvasáspedagógiai fejezetekkel, amelyek az olvasástanítás, -tanulás és olvasásfejlesztés módszertani tudnivalóit a mindennapi gyakorlathoz szükséges részletességgel fejtik ki. A cím által ígért könyvtár-pedagógiai módszertan és segédletei teljes egészében a CD-ben kaptak helyet.

 

A könyvtárhasználati tantervek bemutatását megelőzően a szerző ismerteti a NAT alapú koncepciókat (NAT 1995, Kerettanterv 2001, NAT 2003). Részletesen kitér a könyvtárhasználat tanulásfejlesztésben játszott szerepére és alkalmazásképes elsajátításának jelentőségére. Részletesen foglalkozik a (kulcs)kompetencia fogalmával, ami a könyvtárhasználat eszközjellegéből adódóan különösen indokolt. Kissé felülértékelve a könyvtárhasználatot a szerző a kulcskompetenciák közé sorolja, holott tudjuk, hogy a NAT aktuális változata e nevelési területfejlesztő szerepét nem önmagában, hanem a hatékony önálló tanulás és az anyanyelvi kommunikáció meghatározó komponensei között jeleníti meg. 

 

A fejezetben megtalálható az alsó tagozatos könyvtárhasználati tudás jól felépített makró tanterve, az a pontosan meghatározható tananyag, amely a könyvtárban való eligazodáshoz, a források alkalmazásához feltétlenül szükséges. A szerző a makró tantervi ajánlás összeállításához a 2001-ben bevezetett Kerettantervek anyanyelvi követelményrendszere alapján kidolgozott könyvtárhasználati tematikát vette alapul (Lásd: Kerettantervi segédlet a környezeti neveléshez, a könyvtárhasználathoz és az egészségneveléshez. Budapest, Oktatási Minisztérium, 2001. 106-108. p.) Bár az alsós kerettanterv ma már érvényét veszítette a NAT 2003 bevezetésével (amely felmenő rendszerben elérte az 5. évfolyamot), a kisiskolások könyvtárhasználati tananyaga nem változott meg olyan mértékben, hogy a korábbi tematika ne lehetne ma is aktuális.

 

Jó megoldásnak tartom, hogy a szerző egy professzionista, a mindennapi gyakorlatban bevált tantervi programot vett át, melyhez  tantervek, s tematikai részletezés (tananyag, tevékenységek) egészít ki.

 

A makró tanterv közlése előtt a szerző ismerteti a könyvtárhasználat tanításának nevelési, oktatási céljait, fejlesztési követelményeit, a teljesítéséhez szükséges órakerettel és a teljesítmény értékelési javaslataival. Eredeti megközelítésük, szakmai hitelességük következtében különösen figyelemreméltóak azok a tantervi ajánlások, amelyek a könyvtárhasználat alapjainak megtanításán túl az anyanyelvi alkalmazások tervezéséhez adnak fogódzókat és elősegítik a tanítók és könyvtárostanárok együttműködését.

 

Az olvasás- és könyvtár-pedagógia tantervi összefüggéseinek feltárását szolgálják a tanulási képesség fejlesztéséhez készült irányelvek, amelyek a két nevelési terület közös és egymást erősítő tevékenységeivel foglalkoznak. Az önálló ismeretszerzésnek (forráskeresés és forrásfeldolgozás) azokat a legfontosabb műveleteit mutatják be, amelyek rendszeres gyakoroltatásával a tanulók hatékony tanulási technikák és módszerek birtokába juthatnak. Ehhez kapcsolódik a könyvtárhasználatra nevelés és az anyanyelvi képzés közös kompetenciaalapú feladatrendszerének összeállítása.

A szóban forgó segédlet az anyanyelvi képzés egyes területeinek (olvasásfejlesztés, szövegértés, irodalomolvasás, tanulás tanítása, könyvtárhasználati alapozás és anyanyelvi alkalmazások) fejlesztési feladatait, jellemző és hatékony tanulói tevékenységeit, tartalmi prioritásait fogja egybe, évfolyamonként pontosan meghatározva az általuk kialakítható kulcskompetenciákat.

A közös tervezés dokumentumai alapozzák meg a Módszertár című CD, gyakorlat közeli módszertani anyagait.   A két dokumentum egymást kiegészítve várhatóan megkönnyíti a tanítók és a könyvtár (könyvtárostanár) nevelő-oktató tevékenységének összehangolását.  

<<Vissza 

 

 
OLVASÓVÁ NEVELÉS

 

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNY
 1. Népi mondókák 
 2. Kortárs mondókák 
 3. Gyerekversek
 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
 
GYERMEKTÉMÁK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

Mondókák

 
    Babakönyv

2/ KISGYERMEKEKKOR (1-3)

Mondókázó-Verselgető 

Babakönyv lapozók 

 Interaktív fejlesztő lapozók

3/ 'MI EZ' KORSZAK (3-4)

Játékos ismeretszerzés
 
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ

KISKAMASZKOR (9-12)

 1. Klasszikus és kortárs ifjúsági irodalom
 2. Meseregény
 3. Mondák - legendák - civilizációk
 4. Vissza a múltba - regényes történelem
 
V. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
OLVASÁSI SZOKÁSOK

„Nekik való szövegekkel kellene szíven-lelken trafálni a gyerekeket

 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2019 - 1989>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót