AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS MEGALAPOZÁSA
AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS MEGALAPOZÁSA
http://olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg
AJÁNLÓK: Nyomozós történetek (150)     ÉLETKORONKÉNT   0-4 éveseknek      4-6 éveseknek     6-10 éveseknek    Csak kamaszoknak
MIT OLVASSUNK?

 

 
VÁR A KÖNYVTÁR

Gyermekirodalom-filmadaptáció

 
KLASSZIKUSOK

Gyűjtemények

NÉPMESEKINCSTÁR 1-4.

 

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
-Ajánlók

Gyűjtemények

 
-Gyermekújság
 
-Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
-Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

  1. Animációs népi mondókák   
  2. Animációs népi dalok
  3. Animációs versek 
  4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

/2016-07-01

 

 
OLVASÓI NAPTÁR
2017. Szeptember
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
<<   >>
 
KIADVÁNY CÍMOLDALA

Következő 20 cikkElőző 20 cikk

Szeretettel köszöntöm!

Szilágyi Ildikó  2011.07.21. 11:42
Az olvasóvá nevelésről sokan, sokféleképpen írtak, nyilatkoztak, ám rendszerbe foglalva még nem találkoztam olyan tanulmánykötettel, amely kisgyermek kortól 10 éves korig vizsgálná a nem olvasás problémakörét   ok-okozati összefüggésben. 
 
A weblapon részletes leírást olvashatunk a kézikönyv és a  CD-Módszertár tartalmi-szerkezeti felépítéséről, korcsoportonkénti könyvajánlásokról és a hozzá kapcsolódó tanulmányokról.   
 

A kiadvány bemutatása

Dán Krisztina szakértő  2010.11.07. 11:35

Újabb értékes módszertani kiadvánnyal bővült az olvasásra nevelés pedagógiai-lélektani megalapozását, szakmai megvalósítását segítő szakirodalom. Szilágyiné Gálos Ildikó közelmúltban megjelent könyvének teljes címe is jelzi, hogy a téma – korlátozás nélküli – nagyobb ívű feldolgozását tűzte célul, az olvasáspedagógia szűkebb határain túllépő területek differenciált mélységű bevonását is a segédlet körébe vonva.

Ezzel gyakorlatilag a kiadvány az olvasásra nevelés pszichológiai, ismeretelméleti, családszociológiai, mesekutatási, gyermekirodalmi, könyvtár-pedagógiai vonzatainak fundamentális ismeretein átvezetve az olvasót jut el a kisgyermekkori olvasóvá fejlesztés elméleti, metodikai tudnivalójának kibontásáig. A témakör átfogó feldolgozásával a szerző az oktatáshoz, továbbképzéshez, ill. a mindennapi pedagógiai gyakorlathoz egyaránt jól hasznosítható kézikönyv elkészítésére vállalkozott.

I. Az olvasóvá nevelés pszichológiája és pedagógiája óvodás korban

  2010.08.19. 00:23

 

  „A 3-7 éves kor sokkal fontosabb a következő éveknél.  Ezekben az években eldől az ember sorsa jóformán egész életére.” 

(Kodály Zoltán)

 

II. Az olvasóvá nevelés pszichológiája és pedagógiája kisiskolás korban

  2010.08.19. 00:27

„Egyre inkább úgy látom, hogy legkésőbb az alsó tagozaton (igazából azonban már az óvodában) eldől az a kérdés, vajon olvasó lesz-e egy gyerekből, vagy sem. 

Az, hogy ötödik osztályban hogyan tud olvasni egy gyerek, milyen viszonya van az irodalomhoz, nagymértékben függ attól, hogy az előtte való négy évet hogyan töltötte el, milyen viszonyt alakított ki könyvekhez, szövegekhez.”   (Boldizsár Ildikó mesekutató)

 

III. Az alsó tagozat könyvtárpedagógiai módszertana

  2010.08.19. 00:31

  „Az embernek nem az a dolga, hogy minden ismeretet a fejébe tömjön, hanem hogy tudja, mikor, milyen információra van szüksége, és ezt honnan és hogyan szerezheti meg.  A tanítás pedig nemcsak ismeretek átadását jelenti, hanem a gondolkodásra nevelést is.” (Szent-Györgyi Albert)

A kézikönyv mellékletei

  2010.08.19. 00:45
1. sz. melléklet - Vekerdi Iréne: Tudatos beszédhallás-fejlesztéssel az anyanyelvi műveltség emeléséért  

2. sz. melléklet - Anyanyelvi fejlesztő játékok 3–7 éves gyermekeknek   

3. sz. melléklet - Mesefeldolgozások

         1. „Mesevarázs” - a hallott mese ábrázolása (beszédértés)

         2.  A beszédértés fejlesztése mesefeldolgozással 

4. sz. melléklet - Ábécés könyvek olvasáspedagógiai és olvasáspszichológiai elemzése

5. sz. melléklet  - Fabulák (Mesék, tanítómesék, állatmesék) - Mesék - szövegértés gyakorlásához   

Idézetek a könyvből

  2010.08.19. 00:49

 

 

 

 

AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS PSZICHOLÓGIÁJA ÉS PEDAGÓGIÁJA ÓVODÁS KORBAN

 

 

 

A CD-MÓDSZERTÁR FELÉPÍTÉSE

Dán Krisztina szakértő   2010.10.30. 12:58

Egy CD-Módszertár  gyűjteményes anyaga egészíti ki a módszertani kézikönyvet.  

A szerző - áttekintve a közelmúlt tantervi, módszertani kiadványait, forrásait, adatbázisait - a legértékesebb segédleteket emelte ki és egészítette ki eddigi jól bevált, módszertani tapasztalataival  

A módszerek, források összegyűjtött tárháza szinte zavarba ejtően gazdag, túlnyomó többségének szakmai, pedagógiai és esztétikai színvonala feltétlenül alkalmas arra, hogy a tantervekben kitűzött célok megvalósítását szolgálja. 

I. ÓVODÁSOK FEJLESZTÉSE

  2010.10.30. 13:00

"Az Óvodások fejlesztése c. első rész mintegy előkészítése, érzelmi, tudati megalapozása az iskolai olvasástanulásnak. Olyan források, prezentációs eszközök együttese, amelyek a szerző korábbi, óvodai praxisában célravezetők, sikeresek voltak mind a korosztály anyanyelvi fejlesztésében, mind pedig személyiségük alakításában." (Dán Krisztina)

II. KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA

  2010.10.30. 13:02

A Könyvtár-pedagógiai fejezetben tanítóknak és könyvtárostanároknak szeretnék gyakorlati segítséget adni három területen: a tervkészítés, a könyvtárpedagógiai módszertan részletes kidolgozásával – tanítóknak és könyvtáros-tanároknak egyaránt,  valamint a kézikönyvben elemzett tankönyvcsaládok tanmeneteivel.  

II.1. KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA - TERVKÉSZÍTÉS

Dán Krisztina szakértő  2010.10.30. 13:03

Az alfejezet bevezető tanulmányában (A könyvtárpedagógiai program stratégiai terve) a szerző azokkal a tantervezés alapjául szolgáló elméleti kérdésekkel foglalkozik, amelyek a szakirodalom alapos ismerete birtokában ma már jól meghatározhatóak. A NAT programjával egybehangzóan, elvi kiindulópontjának tekinti, hogy a könyvtárhasználat tantervezését a könyvtárnak a tanulásfejlesztésben betöltött szerepe határozza meg. Nem véletlen, hogy a szerző tanulmánya is a NAT 2003. praeambulumában található idézettel indul, amelyben a könyvtár mint tanulási színtér és a hatékony tanulási technikák elsajátításának egyik legfontosabb eszköze jelenik meg.

II.2. A KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA MÓDSZERTANA 1-4. ÉVFOLYAMON

Dán Krisztina szakértő  2010.10.30. 13:05

A fejezetben külön módszertani útmutató található a könyvtárostanárok és a tanítók részére. Az alsó tagozatos könyvtárismereti, könyvtárhasználati órák megtartását kívánta e két gazdag tartalmú módszertani segédlettel megkönnyíteni a szerző. Mindkét segédlet ötleteket, típusos feladatokat (megoldási kulccsal!), fogalomtárat ad a mikrotantervek követelményeihez.

A) Módszertani segédlet könyvtárostanároknak

Dán Krisztina szakértő  2010.10.30. 13:06

A szerző egy nyolc évfolyamra tervezett könyvtárhasználati tanmenet jól strukturált és NAT megfelelő programból részletesebb módszertani eligazítást az első négy évfolyamhoz nyújt. Ahhoz azonban, hogy részarányosan el tudjuk dönteni az első évek követelményeit értelemszerűen látni kell a teljes alapfokú képzési szakasz folyamatát, azt a célzott teljesítményszintet, ahová a tanulókat el kell juttatni.

B) Módszertani segédlet tanítóknak

Dán Krisztina szakértő  2010.10.30. 13:08

A szakmai közvélekedés szerint a könyvtárhasználati ismeretek képességé formálása a nevelőtestület könyvtárpedagógiai hozzáállásán, felkészültségén, kollektív felelősségvállalásán múlik.

Igaz, hogy a könyvtárostanár nagyon sokat tehet egy működőképes könyvtárhasználati stratégia megtervezése és megszervezése érdekében, de egyedül ezt a feladatot megoldani nem képes.

C) Alsó tagozatos magyar anyanyelvi tanmenetek

Dán Krisztina szakértő  2010.10.30. 13:10

A tanítóknak szánt könyvtárpedagógiai segédlet szükségességét mi sem bizonyítja hatásosabban, mint a Könyvtárpedagógia alfejezet utolsó pontja, melyben a szerző 5 tankönyvkiadó anyanyelvi tanmenetét teszi közzé. Ezek a tanmenetek a kiadók által megjelentetett tankönyvek feldolgozásához kívántak támpontokat nyújtani.

Minthogy a könyvtárhasználat nem önálló tantárgy és a NAT és a Kerettanterv programja szerint is alsó tagozaton az anyanyelvi képzésben kapott helyet, így következtetni lehetne arra, hogy akkor a tankönyvek, illetve ezek háttér tanmenete is a tantervi követelményeknek megfelelő tartalommal és logikai építkezéssel integrálja az ismeretterületet, illetve a nevelési feladatot.

III. GYERMEKIRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Dán Krisztina szakértő  2010.10.30. 13:11

A CD harmadik meghatározó egysége, amelyben  a szerző összegyűjtötte a  3-10 éves gyermekek igényeinek, irodalmi érdeklődésének – saját tapasztalatai alapján – leginkább megfelelő műveket.

Olyan értékálló szövegeket ajánl, amelyek alkalmas motivációs bázist jelenthetnek a magyar és külföldi mese és gyermekirodalom olvasásához, a könyvek megszerettetéséhez.

IV. KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PREZENTÁCIÓK

  2010.10.30. 13:12

A Könyvtárpedagógiai prezentációk egyrészt a könyvtárismeret tanításához,  másrészt a könyvtárostanárok módszertani ismereteinek összegzéséhez nyújtanak segítséget.  

Következő 20 cikkElőző 20 cikk

 
Itt az idő
 
GYERMEKTÉMÁK
 

Mesekönyvek időjárásról, évszakokról, természetről

 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
KÉPESKÖNYVEK

PAPÍRSZÍNHÁZ

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNYEK
  1. Népi mondókák 
  2. Kortárs mondókák 
  3. Gyerekversek
 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

    MONDÓKÁK

 
 
 KÖNYVAJÁNLÓ

2/KISGYERMEKEKKOR (1-3)

 KÖNYVAJÁNLÓ

3/'MI EZ' KORSZAK (3-4)

  KÖNYVAJÁNLÓ

Kicsik mesekuckója

Játékos ismeretszerzés
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2016 - 2001>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
MESE ÉS FILM

DIAFILM ÉS ANIMÁCIÓ

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót