AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS MEGALAPOZÁSA
AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS MEGALAPOZÁSA
http://olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg
AJÁNLÓK ÉLETKORONKÉNT   0-4 éveseknek      4-6 éveseknek     6-9 éveseknek    Kiskamaszoknak (9-12)    Csak kamaszoknak
CÍMOLDAL

Mert olvasni jó 7-14 éves korig

 
VÁR A KÖNYVTÁR

 
 
KLASSZIKUSOK
Kolibri Kiadó fényképe.

Gyűjtemények

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

- Bemutatkozó

 
 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
-Ajánlók

Gyűjtemények

 
-Gyermekújság
 
-Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
-Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

  1. Animációs népi mondókák   
  2. Animációs népi dalok
  3. Animációs versek 
  4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

/2016-07-01

 

 
OLVASÓI NAPTÁR
2018. Január
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
WASS ALBERT ERDŐK KÖNYVE

OLVASÓTEREM

  2017.08.31. 10:46
 

Tavak könyve - Erdők könyve

sk-szeged.hu  2017.03.06. 08:41
A magyar szépirodalom kedvelőinek bizonyára ismerősen cseng Wass Albert neve. A 20. századi magyar irodalom legnagyobbjai közé tartozik. Művei központi témája a szülőföldje: minden regénye, minden novellája, minden mondata, minden sora Erdélyről szól, még azok a művek is, amelyek távol otthonától, a messzi Amerikában születtek. Közel ötven regényt írt, ezek mellett számos verses- és novelláskötet és nem utolsósorban mese szerzője.

Nem véletlenül nyúlt Wass Albert a mese műfajához. Tette ezt azért, mivel tudta, hogy a világ valamennyi meséjének van egy közös tulajdonsága, mégpedig az, hogy a jó győzelmét hirdeti a gonosz felett.

Ezt az elveszett, vagy talán teljes valóságában soha nem létezett világot kereste a magyar népmese világában, amely a magyar néplélek mélységének és tisztaságának végtelen forrása.
 

Wass Albert Mese az erdőről című meséjének jelképrendszere

Tusnády Mária  2017.03.06. 09:19
Az erdő mint az önmegvalósítás első állomása
 
Wass Albert meséit olvasva úgy érezzük, mintha ezek a mesék nemcsak gyermekekhez szólnának. Természetesen hozzájuk is szólnak, de mondanivalójuk alapján a mi világunkhoz, a felnőtt emberek világához is közel állnak, akik megértik ennek a mesevilágnak az üzenetét. Wass Albert regényeiben meghatározó szerepe van a szimbólumoknak. Meséi is jelképekre épülnek, tanulságot hordoznak magukban, az egész emberiséghez szólnak, nem csak a magyar néphez. Meséiben az ősképek, toposzok vizsgálata közben tárul fel előttünk az a tény, hogy Wass Albert számára meghatározó volt a magyar nép ősi hitvilága, valamint a Biblia.
 
Wass Albert Mese az erdőről című műalkotásában az erdő válik központi szereplővé és értékké. És a benne élő állatok, tündérek, manók, még a csúf boszorkány is tanulságos világot teremt, nem találkozunk olyan szereplővel, aki gonoszságot hordozna magában.
 

1/ Az erdők könye

  2017.03.07. 03:22
Wass Albert: Mese az erdőről1.  Mese az erdőről
 
Illusztrálta: Gábor Emese
Kiadó: Kráter, 2005
Oldalszám: 36
 
Olvasni tanuló gyermekek számára ajánljuk Wass Albert, Erdők könyve című képeskönyv sorozatát. Az öreg Csönd, a szellő és az angyal meséje a Látóembereknek szól, akik megőrizték gyermekkoruk szívbeli érzékenységét, s gyermekeiket Látógyermekké tudják nevelni.
 
 
Wass Albert mesél. Folytatja, ahol abbahagyta. Úgy hat, mint sorsunk jóságos öregapja, aki újra belekezd, ahogy a vihar elhúzódott.

Közben mi minden történt, azt alig érezzük, tán a hangja mélyebb imitt-amott, benne borong a látók szomorúsága, hogy hite és a természettel egybeolvadt derűjének belső csillogása még magasabbra sugározzék, egyre közelebb az éghez.

S újra a Szeretetről beszél, a Jóságról, a Békességről. E három mennyei kincsről, melyet Isten küld le az Angyalok tisztására az emberi szíveknek.

Kerecsendi Kiss Márton az Erdők könyve meséiről, 1948.
 

1/1. Mese az erdőről

  2017.03.06. 08:58
Tudnod kell, kedvesem, hogy amikor a Jóisten a világot megteremtette, és már mindennel készen volt, összehívta négy legkedvesebb angyalkáját, hogy szétossza közöttük a világ kincseit. Az igazi kincseket.

Egyiknek a jóságot adta, hogy szálljon le vele az emberek közé, és mindenkinek a szívébe tegyen belőle egy darabkát. A másodiknak a szeretetet adta, s a harmadiknak a békességet. Láthatod: igazi nagy kincseket osztott szét angyalkái között a Jóisten. Az angyalok pedig leszálltak a kincsekkel a földre.

Odamentek sorra minden emberhez. Az emberek azonban lezárták szíveiket nagy súlyos lakatokkal. Gyűlölet, irigység, rosszindulat, kapzsiság őrizték a lakatokat, és Isten angyalkái hiába mentek egyiktől a másikig: a szívek nem nyílhattak meg s ők nem tehették beléjök a Jóisten ajándékait. A Jóisten pedig, aki mindent lát, látta ezt is, és nagyon elszomorodott. Mert tudta, hogy baj lesz ebből. Háborúság, nyomor és pusztulás. Gyűlölet lakozik majd az emberek házaiban, és jajgatástól lesz hangos a föld.

S ahogy a Jóisten ott szomorkodott, egyszerre csak elébe lépett a negyedik kicsi angyalka, akiről bizony meg is feledkezett volt, és ezt mondta:
 

1/2. Mese az erdőről

  2017.03.06. 23:54
Ez történt tehát azon a napon a boszorkánnyal. Visszasántikált haragosan az erdő legsötétebb az angyal pedig ott maradt a tisztáson a tündérkékkel, manókkal, az öreg Csönd bácsival, és az ő vidám, szőke, kék szemű leánykájával, akinek Visszhang a neve. Es hozzákezdett, hogy megszépítse az erdőt.

Legelőször ruhája ráncaiból előrázta a Szellőt, és elindította, hogy tanítsa meg beszélni a fákat. Aztán elővette zsebéből a virágokat, s teleszórta velük a tisztás füvét. (Jó nagy zsebe lehetett az angyalnak, amibe sok virág belefért. Eppen annyi, amennyit ma is meglelsz az erdőszélen, a réteken és azokon a kis napos tisztásokon, amiket szerteszét láthatsz az erdők között.)

- Így na — fordult az angyal a tündérekhez, amikor már minden virág a maga helyén állott —, most eridjetek, s költözzetek be mindannyian egy-egy kedvetek szerint való virágba!

Jókedvük lett ettől egyszeribe a tündérkéknek. Mindegyikük talált is szállást magának, hamar. Egyik a harangvirág kék burája alá bújt be, másik a margaréta fehér kelyhére heveredett. Harmadik beköltözött a tárnicsvirág illatos tölcsérébe, negyedik a piros lángvirágba, ötödik a kikericsbe, és így tovább. Valamennyi tündérnek jutott egy virág.

- Most pedig — mondotta az angyal, amikor ezzel elkészültek —, tanítsátok meg a madarakat énekelni! Ez a ti munkátok.
 

10/ Mese a kék hegyekről

  2017.03.07. 05:10
Illusztrálta: Csilléry Orsolya
Kiadás éve: 2012
Oldalszám: 24

A távolságot ha eléred, akkor a hátrahagyott világ válik titokzatossá számodra, az elérhetetlen hegyekben véljük a boldogságot, de odaérve szétfoszlik a titokzatosság, s a farkasok ott is lesik az őzgidák könnyed nyomait…

A titok magunkban él, bármerre is vet bennünket az élet, ettől vagyunk gazdagabbak.

A képeskönyvet Csilléry Orsolya illusztrációi teszik rendkívül vonzóvá.

 

11/ Mese a szörnyűséges nagy fekete semmiről - Mese a szarvasról

  2017.03.07. 05:10
Kiadás éve: 2014
Oldalszám: 24

A Mese a szörnyűséges nagy fekete semmiről - A szarvasok meséje - a félelemről szól. Félelem viszont csak azokban verhet gyökeret, akik nem ismerik Istent, s nem tudják a törvényt. Az élet törvényét, mely csak szeretetről tud, gyűlöletet nem ismer, melyben csak jóság van, s gonoszság nincsen, mely a valóság tükréből Istent sugározza, s melynek fényében semmivé foszlanak az ördögök, a félelmek, a betegségek s nyomorúságok, mint ahogy szétfoszlik az éjszaka köde a felkelő nap sugara alatt.

Gyermekeink alaptalan félelmeit is ezzel a gyógyító tanítással teszi ártalmatlanná a mese írója, Wass Albert.
 

12/ Aranymadár

  2017.03.07. 05:13
Wass Albert - AranymadárKiadás éve: 2016
Oldalszám: 24

Az Aranymadár a szülőföld hazahívó szavát dalolja. Miként a bujdosó fejedelem, Rákóczi Ferenc honvágyát a kakukkmadár, így Wass Albertét a sárgarigó jeleníti meg.

 

És most, kedvesem, mielőtt éjszakába menne át az este, és egymásnak nyugodalmas jó éjszakát kívánnának, hadd mondjak még el egy utolsó mesét. Nem is mesét: igaz történetet. Mint ahogy mindaz, amit eddig elmondtam neked, nem mese volt tulajdonképpen, hanem csupa valóságos, igaz történet. Mert valóságos igaz ám, hogy él az erdő, élnek benne a fák és a virágok, és hogy az állatok és madarak beszélnek egymással meg a fákkal. Való igaz az is, hogy vén Csönd bácsi mohaszakállában apró kis csigák mászkálnak, és az Angyalok Tisztását is megleled valahol jól elrejtve az erdő k között. Igaz a kék hegyek története is, Bulámbuk, a vén gombacsináló, mindaz, amit elmondtam neked, színtiszta igaz. Most pedig jól figyelj ide, hadd mondjam el az utolsó igaz mesét.
 

2/ Bulámbuk

  2017.03.06. 13:04
Wass Albert: BulámbukKiadás éve: 2005
Oldalszám: 24
 
"Én Bulámbuk vagyok, a nagy fekete szarvasállat, és nem kérek engedélyt sen­ki­től, hanem csak teszem, ami nekem jólesik! (…) Az Erdő Angyala pedig igen erő­sen megbosszankodott ekkora neveletlenség láttán, és nem is szólt többé egy szót sem, hanem elkezdett varázslatot csinálni."  (Kráter Műhely)
 
Amit most elmondok neked, az még akkor történt, amikor az erdei manók megtanították az állatokat, mindegyiket a maga mesterségére, az Erdő Angyalának parancsa szerint. A borzot gödröt ásni, a rókát egerészni, a mókust diót tömi, az őzeket legelni, és a vaddisznót túrni.

Amikor már mindegyik tisztában volt a maga mesterségével, az Erdő Angyala elindult az Angyalok Tisztásáról, hogy sorra felkeresse őket, és megkérdezze: tetszik-e nekik a mesterség, amit számukra kijelölt?

Először a borzot kereste föl, aki ott szorgalmaskodott egy agyagos domboldal közepén és ásta a gödröt, pontosan úgy, ahogy azt tanították neki.
 

3/ A vén Gombacsináló

  2017.03.06. 14:35
Wass Albert: A vén GombacsinálóKiadás éve: 2006
Oldalszám: 32

"És amikor majd felnősz, és azt látod, hogy az emberi élet jó gombái között is sok a mérges és veszedelmes gomba, akkor jusson eszedbe ez a mese. Jusson eszedbe, és ne légy soha azok között, akik a Gombacsinálókat ártatlanul ítélik el boszorkányok által gyártott gombák miatt. Mert, aki igazságtalanul ítél, az a ködnek és a boszorkányoknak a szövetségese."

Gábor Emese természethű ábrázolása ismét maradandó képi kiegészítéssel mutatja be Wass Albert meséjének tartalmi szépségeit.

Amikor az állatok már mind megtanulták a maguk mesterségét, és a manóknak nem volt több dolguk ezzel, új foglalkozás után kellett nézzenek. Néhányan fészekrakásra kezdték tanítani a madarakat, mások hálószövésre a pókokat. Voltak, akik a pillangókat és a szitakötőket oktatták, és voltak, akik a cserebogaraknak, katicabogaraknak viselték gondját.

A legerősebbik manó, akinek hosszú, fehér szakálla földig ért már, és vén volt ahhoz, hogy fára másszon, vagy egyéb nehéz munkát végezzen, nekifogott gombát ültetni. Éppen olyan időt-töltött vén manóhoz illő foglalkozás volt ez. Járta egész nap az erdőt, lassan, öregesen, és itt-ott elültetett egy-egy gombát. Fehéret, barnát, pirosat: amilyen éppen az eszébe jutott.
 

4/1. Az éjjeli pávaszem

  2017.03.06. 13:21
Wass Albert: Az éjjeli pávaszemKiadás éve: 2006
Oldalszám: 32

Wass Albert egy csodálatos archaikus történetbe ágyazta gondolatait a szépségről és a jóságról: ha jót teszel és igazat, a pillangók hírül viszik a Jóistenhez – mert a pillangót az Erdő Jó Szelleme teremtette, s teremti azóta is, hogy nyoma maradjon a jóságnak!

Persze, te még nem tudod, hogy miképpen van ez a dolog a pillangókkal. Hát figyelj ide. Az emberek nem mind jók. Nem bizony. Vannak, akik rosszat követnek el. Nagyon sok rosszat.
 
Mondhatnám így is: az emberek sokkal több rosszat cselekszenek, mint jót.
 

4/2. Az éjjeli pávaszem

  2017.03.07. 10:36
- Gyere, gyere, szegény asszony, itt vannak a kecskéid, gyere.

S ment a szegény asszony, amerre a köd vezette, ment a sűrű, sötét sziklakatlanba. Nyirkos moha tapadt a fákhoz. Dohos penészszag ülte a levegőt. Denevérek surrantak a sötétben. De a szegény asszony csak ment, ment, amerre a köd vezette volt.

S hát egyszerre csak egy nagy, mohos barlang szájában megpillantott egy kicsike tüzet s a tűz mellett az öreg boszorkányt. A boszorkány mögött, megkötözve, a két kicsi kecskét.

Reszketni kezdett a szegény asszony a félelemtől, mert csúnya gonosz ábrázata volt ám a vén sánta boszorkánynak. De azért csak odament a barlang elé.

- Kérlek szépen, jó boszorkány, add vissza a kecskéimet! Haza kell vigyem őket, meg kell fejjem őket, hadd vacsorázhassanak éhes gyermekeim!
 

5/ A kis szürke nyúl

  2017.03.06. 17:14
Wass Albert: A kis szürke nyúlKiadás éve: 2007
Oldalszám: 24
 
A mezőségi kis nyúl ezzel a gyönyörű képeskönyvvel világkörüli útra indul, hogy meghódítsa az olvasók szívét. Szeretetével segíti az erdő állatait, még ha becsapják, kihasználják is, önzetlen marad.

 

Azzal kezdődött, hogy az egyik tündérke – az éppen, amelyik a gyöngyvirágban lakik – elvesztette a papucsát. Hogy miképpen vesztette el, azt nem lehetett tudni. Egyszerre csak nem volt meg. Már ahogy általában az ilyen elvesztésekkel lenni szokott. Reggel föl akart kelni, hogy megmosdjék a harmatban, ami a gyöngyvirág széles levelein meggyűlt, s hát csak nem volt a papucs sehol! Pedig még egészen új papucs volt, szép fehér. Hullott gyöngyvirág-szirom kehelyből készült.
 

6/ A ​mátyás és az őz meséje

  2017.03.06. 14:33
Wass Albert: A mátyás és az őz meséjeKiadás éve: 2007
Oldalszám: 24

"Az emberek gonosz dolgokat követnek el, és Isten odaföntről büntetéssel sújtja a világot. Te azonban, aranyom, légy olyan az emberek között, mint az őz volt ebben a mesében, és akkor nem kell félned semmitől."

 

Jól figyelj ide, mert amit most elmondok, az fontos dolog ám! Van az erdőben egy madár, amit mátyásnak neveznek, mátyásmadárnak, és más vidéken szajkónak. Ismered bizonyára. Szép kék tollai vannak a szárnyán, bóbitát is visel, és nagyon ügyes, élelmes madár. Okos is. És ebből származott a baj.
 

7/ A vitatkozó mókus

  2017.03.06. 14:19
Wass Albert: A vitatkozó mókusKiadás éve: 2008
Oldalszám: 32

„Valahányszor kimégy az erdőre, s halkan, lábujjhegyen haladsz a szálason át, láthatod a mókusokat, ahogy mogyorót, makkot rágcsálnak, vagy fejjel lefelé veszekednek egymással a fatörzseken. Ezek mókuspapa és mókusmama többi gyermekei, akik szorgalmasan végzik a maguk dolgát, ahogy illik.”

 

Élt a nagy erdőben egy kis veres mókus, aki naphosszat csak a fákon mászkált, s semmi komoly foglalkozása nem volt. Szökdösött egyik fáról a másikra, szaladt a fatörzseken le, szaladt a fatörzseken föl, és módfelett szeretett vitatkozni. Hiába hívta a mókus-papa, hogy segítsen odút vájni a vén vackorfába, hiába hívta a mókus-mama, hogy segítsen télire való mogyorót gyűjteni, ő csak meglengette bojtos farkát, és azt mondta:
 

8/ A harkály meséje

  2017.03.06. 17:15
Kiadás éve: 2008
Oldalszám: 24

"Meg is dicsérte a harkályt az Erdő Angyala. - Te vagy a legmegbízhatóbb hírvivőm - mondta. - Téged nevezlek ki mától kezdve az erdő postásának! Hivatalod jeléül itt ez a piros sapka, tedd föl a fejedre, és viseld becsülettel!"

 

Ismered a harkályt, ugye? Azt a furcsa, tömzsi madarat, amelyik naphosszat kúszik a fák törzsén fel és alá, kopogtat itt, kopogtat ott, majd nehézkes röpüléssel átszáll egy másik fára, és ott elkezdi ugyanezt? Kúszik föl és alá, kopogtat itt, kopogtat ott? De azt, ugye, már nem tudod, hogy miért cselekszi mindezt? Hát hadd mondjam el!
 

9/ Tavaszébresztő cinege

  2017.03.06. 14:32
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 24

Példázatos állattörténet, mely a klasszikus fabula keretein túlnőve egyszerre teremtéstörténet és az emberi küldetéstudat mesei állomásai. A mesét nagy gyermeki átérző képességgel Gábor Emese illusztrálta.

 

Széncinege aquarell by Gábor Emese artist  <a  data-cke-saved-href="http://www.gaboremese.hu" href="http://www.gaboremese.hu" rel="nofollow" target="_blank">www.gaboremese.hu</a>Már tudod azt, hogy miképpen keletkezett a tél, mely lefagyasztja az erdő zöldjét, hó alá temeti a mezőket, de azt még nem tudod, ugye, hogy mi okozza a tél végét s a tavasz érkezését?
Nos, hadd mondjam el azt is.
 

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNYEK
  1. Népi mondókák 
  2. Kortárs mondókák 
  3. Gyerekversek
 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

MONDÓKÁK

 
 
  KÖNYVAJÁNLÓ

2/ KISGYERMEKEKKOR (1-3)

  KÖNYVAJÁNLÓ

  Babakönyv lapozók  

3/ 'MI EZ' KORSZAK (3-4)

   KÖNYVAJÁNLÓ

Kicsik mesekuckója

Játékos ismeretszerzés
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 

 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
KÉPESKÖNYVEK

PAPÍRSZÍNHÁZ

 
GYERMEKTÉMÁK

Mesekönyvek időjárásról, évszakokról, természetről

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
OLVASÁSI SZOKÁSOK

„Nekik való szövegekkel kellene szíven-lelken trafálni a gyerekeket

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2016 - 2001>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
MESE ÉS FILM

DIAFILM ÉS ANIMÁCIÓ

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót