OLVASÓVÁ NEVELÉS
OLVASÓVÁ NEVELÉS
//olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg

Az év gyerekkönyve díj

 

KÖNYVAJÁNLÓ

 
 
 
VÁR A KÖNYVTÁR

 

 
- Olvasóterem

 

 
KLASSZIKUS GŰJTEMÉNYEK

 

 
MESE-UNIVERZUMOK

2-10 éveseknek

Kamaszoknak

 
 
IRODALOM ÉS FILM

►Gyermek- és ifjúsági irodalom

►A varázslatos iskolabusz

►Bábfilmklasszikusok

►Klasszikus rajzfilmek

►Diafilm-mesék

 

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

- Bemutatkozó

 
 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
- Ajánlók

Digitális irodalom

Gyűjtemények

 
- Gyermekújság
 
- Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
- Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

 1. Animációs népi mondókák   
 2. Animációs népi dalok
 3. Animációs versek 
 4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

 
OLVASÓI NAPTÁR
2021. Március
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
OLVASÁSI SZOKÁSOK
OLVASÁSI SZOKÁSOK : 8/ Szakkönyv - Funkcionális analfabetizmus

8/ Szakkönyv - Funkcionális analfabetizmus

  2018.08.15. 20:03

Megelőző fejlesztési lehetőségek
 
Szerkesztette: Nagy József
A kötet szerzői: Besesekné Dr. Molnár Gyöngyvér, Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit, Dr. Magyar Andrea, Dr. Nagy József, Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes
Kiadó: Mozaik Kiadó, 2018
Oldalszám: 176

Az eredményes iskolai oktatás és tanulás alapvető feltétele a jól használható olvasáskészség. Az iskolában eredménytelen tanulók egyre kevésbé képesek a társadalomba beilleszkedni, perifériára szorulnak. A különböző becslések szerint ma a tanulók negyede-harmada funkcionális analfabéta, nem tud megfelelően olvasni. Számukra az olvasás eredménytelen, fárasztó, demotiváló.

Kötetünk a szerző Új pedagógiai kultúra című könyvének eredményein alapul. A benne szereplő ismeretek és módszerek alkalmazásával hatékonyan megakadályozható a tanulók funkcionális analfabétává válása, megalapozható az optimális szövegértés.

 

Tartalomjegyzék
Bevezető 9
Irodalom 12
1. Az olvasásképesség pszichikus komponensrendszere 13
Az olvasásképesség hierarchikus komponensrendszere 13
Pszichikus komponensrendszerek 13
Az aktivitást megvalósító operátorok alapkomponenseinek viszonyrendszerei 14
Az olvasáskészség beszédbeli előfeltételei 16
Beszédhangrutinok < beszédhangkészség 17
Szótagrutinok < szótagoló készség 18
Az olvasáskészség kritikus szókincse 18
Az olvasáskészség részkészségei 19
Betűolvasó rutinok és ábécékészség < betűolvasó készség 19
Szótagolvasó rutinok < szótagolvasó készség 20
Betűző/szótagoló szóolvasó készség 21
Gyakorlott szóolvasó készség 21
Mondatértő, táblázatértő, ábraértő, formulaértő olvasáskészség 23
Szövegértő olvasáskészség 24
Az olvasásképesség részképességei 24
Irodalom 25
2. A szóolvasó készség kritériumorentált diagnózisa 27
A kritikus szókincs fejlődésének kritériumorientált diagnózisa 28
A gyakorlott szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnózisa 31
A rendszerszintű szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnózisa 32
A szóolvasó készség fejlődésének tanulói és osztályszintű diagnózisa 33
Irodalom 35
3. Aktivitási, szervezeti és módszertani eszközök 36
Az olvasáskészség optimális elsajátítását segítő aktivitási feltételek 36
Indirekt funkciójú tanulási aktivitás 37
Direkt funkciójú tanulási aktivitás 38
Az iskolai indirekt tanulás és lehetőségeinek feltárása 38
A tanulássegítő aktivitás megválasztása 39
Az olvasáskészség optimális elsajátítását segítő szervezeti feltételek 39
Az olvasáskészség optimális elsajátítását segítő lehetőségek 41
Mesélés 42
Mondókák 43
Beszélgetés/megbeszélés 43
Aktiváló fejlődéssegítés 43
Élményszerző fejlődéssegítés 44
Többcsatornás fejlődéssegítés 45
Rendszerbe helyező fejlődéssegítés 45
Használó fejlődéssegítés 46
Kritériumorientált gyakorló/fejlesztő tesztelés 47
Irodalom 47
4. A kritikus szókincs optimális elsajátításának segítése 50
Az anyanyelv elsajátítása és a szókincs fejlődésének segítése 50
A mese fejlesztő hatása 52
A csoportos mesélés és beszélgetés szerepe a szókincs gyarapításában 54
A csoportos beszélgetés főbb előnyei 57
A mesékhez kapcsolódó játékok 57
Szókincsfejlesztés csoportos meséléssel és beszélgetéssel 58
A meséléssel megvalósítandó szókincsfejlődés segítési feltételei és tennivalói 58
Mesélés kiscsoportosoknak 60
Mesélés középső csoportosoknak felidéző és véleménykérő beszélgetéssel 61
Mesélés nagycsoportosoknak kitaláló, alkalmazó és gondolatbefejező beszélgetéssel 63
Összefoglaló 65
Irodalom 65
5. A beszédhangkészség és a betűolvasó készség optimális elsajátításának segítése 67
A beszédhangok fejlesztésének jelenlegi elméleti és gyakorlati helyzete 67
A beszédhangkészség optimális elsajátításának segítése az óvodában 72
A betűolvasás tanításának elméleti és módszertani alapjai 78
A betűolvasó készség optimális elsajátításának segítése az első évfolyamokon 83
A betűolvasó készség rutinrendszere 84
A betűolvasó készség optimális elsajátításának segítése 87
Irodalom 91
6. A szóolvasó készség optimális elsajátításának segítése 94
A szóolvasó készség kritikus szókincsének szótagjai a betűik száma szerint 97
Kétbetűs szótagok 98
Hárombetűs szótagok 100
Négybetűs szótagok 103
A betűző szótagolvasó készség és a szóolvasó készség fejlődésének segítése egy szótagú szavakkal 104
Az egy szótagú kritikus szókincs 105
A fejlődéssegítés eszközei és módszerei 106
A két szótagú kritikus szavak szóolvasó rutinná és a szótagoló szóolvasás készséggé fejlődésének segítése 108
A két szótagú kritikus szókincs 109
A fejlődéssegítés eszközei és módszerei 112
A három és négy szótagú kritikus szavak szóolvasó rutinná és szótagoló szóolvasó készséggé fejlődésének segítése 114
A három szótagú kritikus szókincs 114
A négy szótagú kritikus szókincs 118
A fejlődéssegítés eszközei és módszerei 121
Irodalom 122
7. A szóolvasó készség papíralapú és online értékelő-fejlesztő tesztrendszere 123
A leggyakoribb 4-5 ezernyi szókincs papíralapú 10 ekvivalens tesztje 124
A tesztrendszer kidolgozása, bemérése és értékelése 124
A papíralapú tesztekkel történt felmérés eredményei a 2-12. évfolyamokon 125
Az eredmények kritériumorientált diagnosztikus értékelése 127
A kritikus szókincs teljes lefedésű online kritériumorientált diagnosztikus tesztrendszere 128
Az online tesztrendszer továbbfejlesztése, a komplex diagnosztikus fejlesztőrendszer kidolgozása 129
A mérő- és fejlesztőrendszer működésének tesztelése 137
A rendszer továbbfejlesztése 138
Irodalom 139
Függelék 141
Ábrák 141
Táblázatok 141
Táblák 141
Fejlesztőtáblák (szemléltető példák) 142
Mesék (szemléltető példák) 142
A vetítendő fejlesztőtáblák 143
A betűolvasó fejlesztőtáblák 143
A kritikus egy szótagú szóolvasó rutinok optimális elsajátítását segítő fejlesztőtáblák (1-17. fejlesztőtábla) 144
A kritikus két szótagú szóolvasó rutinok optimális elsajátítását segítő fejlesztőtáblák (1-50. fejlesztőtábla) 147
A kritikus három és négy szótagú szóolvasó rutinok optimális elsajátítását segítő fejlesztőtáblák (1-74. fejlesztőtábla) 157

 

 

 
OLVASÓVÁ NEVELÉS

 

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNY
 1. Népi mondókák 
 2. Kortárs mondókák 
 3. Gyerekversek
 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
 
GYERMEKTÉMÁK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

Mondókák

 
    Babakönyv

2/ KISGYERMEKEKKOR (1-3)

Mondókázó-Verselgető 

Babakönyv lapozók 

 Interaktív fejlesztő lapozók

3/ 'MI EZ' KORSZAK (3-4)

Játékos ismeretszerzés
 
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ

KISKAMASZKOR (9-12)

 1. Klasszikus és kortárs ifjúsági irodalom
 2. Meseregény
 3. Mondák - legendák - civilizációk
 4. Vissza a múltba - regényes történelem
 
V. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
OLVASÁSI SZOKÁSOK

„Nekik való szövegekkel kellene szíven-lelken trafálni a gyerekeket

 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2019 - 1989>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót