OLVASÓVÁ NEVELÉS
OLVASÓVÁ NEVELÉS
//olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg

Az év gyerekkönyve díj

 

KÖNYVAJÁNLÓ

Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy, gyermek és szöveg
 
 
 
 
VÁR A KÖNYVTÁR

 

 
- Olvasóterem

 

 
KLASSZIKUS GŰJTEMÉNYEK

 

 
MESE-UNIVERZUMOK

2-10 éveseknek

Kamaszoknak

 
 
IRODALOM ÉS FILM

►Gyermek- és ifjúsági irodalom

►A varázslatos iskolabusz

►Bábfilmklasszikusok

►Klasszikus rajzfilmek

►Diafilm-mesék

 

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

- Bemutatkozó

 
 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
- Ajánlók

Digitális irodalom

Gyűjtemények

 
- Gyermekújság
 
- Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
- Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

 1. Animációs népi mondókák   
 2. Animációs népi dalok
 3. Animációs versek 
 4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

 
OLVASÓI NAPTÁR
2021. Február
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
<<   >>
 
A NÉPMESE ELMÉLETE
A NÉPMESE ELMÉLETE : 3.1/ Amit a népmesékről tudnunk kell

3.1/ Amit a népmesékről tudnunk kell

A mese szerkezete

Mágikus, varázs- vagy tündérmesének is nevezik.  Ennek a nyugat-európai és magyar kutatásban tündérmese a neve, noha tündérek viszonylag ritkán fordulnak elő benne. (Tündérszép Ilona és Árgyélus). A hősmese a varázsmese olyan változata, amelyben egy központi hős harcnak ábrázolt küzdelemben győzi le ellenfelét (Fehérlófia).

A varázsmese hét szerepköre: 
1. Hős,
2. Ellenfél (károkozó),
3. Adományozó (felfegyverző),
4. Segítőtárs,
5. Királykisasszony (keresett személy) és apja,
6. Útnak indító,
7. Álhős.

Ők együtt egy teljes világot alkotnak. Bárkit kihagynánk közülük, ez a teljesség, az „egész”-ség sérülne meg. Akkor is megbomlik a harmónia, ha valaki közülük nem a neki megfelelő helyet tölti be. Például a sárkány garázdálkodik (azaz uralkodik) a királyságban, elrabolták a királylányt, a testvéreket elátkozták vagy a gonosz vezír vette át a hatalmat.

Ezek a szerepkörök értelmezhetők úgy is, mint az ember tudatállapotainak, vágyainak a megszemélyesítői. Ezt nevezzük egyéni kulcsnak, azaz egy emberre vonatkoztatott megfeleltetésnek. Ez esetben minden szereplő valamely bennünk rejlő indíttatás vagy képesség megszemélyesítője.

 


 1. A hőst veszteség éri, kárt szenved, vagy birtokolni akar, ezért útnak indul.
 2. Az úton mindig találkozik segítőkkel, és ellenségekkel is.
 3. Valaki mindig ad egy mágikus tárgyat, amit aztán fel tud használni a kalandjai során.
 4. A küzdelem után mindig hazatér, de még előtte van egy nagy akadály, vagy próbák sora (általában három)
 5. Sikeresen visszatér, megházasodik, királysága lesz.
 6. Hét állandó szereplője van: a hős, az útnak indító, a királykisasszony, az adományozó vagy segítő, az ellenfél/felek, az újabb segítők, az álhős
 7. Mindig 31 funkció van a mesében, azonos sorrendben. 

Ebből arra a következtetésre jutott, hogy minden tündérmese struktúrája egyforma. A lényege a csoda.

1. A hős – Az ember figyelmének a középpontja, a fókuszpont, ahol a tudatunk tartózkodik. Amivel a hős találkozik, az amit észreveszünk a világból, amivel legszebb álmainkban azonosítjuk magunkat. A nagybetűs Ember maga: a nemes célért, az egység megvalósításáért síkra szálló hős.

2. Az ellenfél (károkozó) – a hős tudott és felismert hibái, azaz mindaz, ami már nem méltó hozzá, meghaladásra ítélt szint jellemzői: önzés, indulatosság, infantilizmus, falánkság, az önkontroll hiánya stb. A konfliktus általában azzal kezdődik, hogy a hős nincs a helyén, azaz a megváltozott (külső vagy belső) világban el kell foglalnia a belső fejlődés révén őt megillető új helyét, és mindaz, ami ebben gátolja őt, sárkányként, bozótként, boszorkányként, szörnyként, vagy tudatlanságként jelenik meg.

3. Az adományozó (felfegyverző) – A tanító, a Mester. Ez alatt egyéni kulcsban nem külső személyt kell értenünk, hanem azt a tanítást, amelyet a szívünk mélyén már elfogadtunk, és tudjuk valahol legbelül, hogy annak szavára, a belső hangra hallgatnunk kell. A mesék hőse általában tőle kapja az útja során oly fontos „információkat”, felismeréseket. Sokszor felmerül a kérdés: honnan tudta a királyfi, hogy a körtefában a gonosz boszorkány lánya rejtőzik, miről ismerte fel, hogy a sánta gebe a táltos paripa, hogy a rozsdás kalitkában rejtőzik az igazi aranymadár… Ez az intuitív tudás az igazi fegyver az úton minden kísértéssel és ellenféllel szemben.

4. A segítőtárs – A hős képességei és erényei, amelyeket az úton a próbák alatt szerzett: mesterségbeli tudás, csodás képességek, a sok sok gyakorlás révén megszerzett erő stb. A megkülönböztetőképesség több mesében is a magvakat szétválasztó madarak vagy hangyák képében jelentkezik, a lelkesedés, a kalandvágy, az építő képzelet pedig a hőst az égbe vagy távoli tájakra repítő csodálatos erejű madárként – a lélek szárnyaként.

5. A királykisasszony (keresett személy) és apja – A boldogság, a teljesség, a jövő letéteményese, aki révén a hős birtokba veheti a királyságot, azaz Önmagát. Ő a CÉL, akiért a parasztlegény vagy királyfi harcba indul, és az ő elérése révén áll helyre ismét a harmónia. Mindenki elfoglalja helyét az új világrendben és új időszámítás kezdődik az új király uralma alatt. A királykisasszonyt csak töretlen akarattal és kitartással, a kétségeket száműzve lehet megszabadítani rabságából. Ő a legfelsőbb egységesítő elem, aki révén újra felragyog a Nap, a Hold és a csillagok.

6. Az útnak indító – a múlt, a kiindulási helyzet, ahova a legtöbb mesében visszatér a hős, de már új emberként, felnőttként, az ország királyaként. Ezzel lezárul egy teljes ciklus, a spirális fejlődés egy menete. A visszatérés csak látszólag visz vissza a kezdő szituációba. Bár a helyszín a legtöbbször valóban ugyanaz, a szereplők időközben megváltoztak, azaz ugyanoda értünk vissza, de egy szinttel magasabban állunk.

7. Az álhős – általában az utolsó pillanatban bukkan fel, amikor már minden rendben van, a hős ünnepelhetné a győzelmet… A pont az i-re, az utolsó akadály, vagy néha a végső próba: az éberség próbája. Akkor bukkan fel, amikor a hős már hazafelé tart, oldalán a megszabadított királykisasszonnyal. Ekkor vet cselt az álhős és rabolja el a királylányt. Az utolsó pillanatban, a győzelem idején is ébernek kell maradni. A győzelmet megtartani sokszor legalább olyan nehéz, mint kivívni azt.

Propp a mese szerkezetét 31 ízre bontotta szét:

1. a család egy tagja eltávozik hazulról; eltávozás

2. a hősnek tiltó parancsot adnak; tilalom

3. a tilalmat megszegik; tilalom megszegése

4. az ellenfél megkísérli felderíteni a terepet; az ellenfél tudakozódása

5. a hős ellenfele értesüléseket szerez áldozatáról; értesülésadás

6. a hős ellenfele megpróbálja becsapni áldozatát, hogy hatalmába kerítse őt és vagyonát; cselvetés

7. az áldozat hisz a félrevezetésnek, és ezzel akaratlanul is az ellenség kezére játszik; kézrejátszás

8. a. - a hős ellenfele kárt vagy veszteséget okoz a család valamelyik tagjának; károkozás

8. b. - a család egyik tagjának hiányzik valami, szeretne megszerezni valamit; károkozás vagy hiány

9. a hős értesül a bajról, tudatosodik benne a hiány; közvetítés, bekapcsoló mozzanat

10. a kereső ellenakcióra szánja el magát; induló ellenakció

11. a hős elhagyja otthonát; útnak indulás

12.  a hőst próbának vetik alá, kikérdezik, megtámadják, mely előkészíti a varázserejű eszköz vagy segítőtárs megszerzését; az adományozó első funkciója a leendő adomány

13.  a hős reagál a károkozó tettére; a hős reagálása

14.  a varázseszköz a hős birtokába kerül; a varázseszköz elnyerése

15.  a hőst elviszik, eljuttatják vagy elvezetik arra a helyre, ahol a keresés tárgya található; térbeli helyváltoztatás két birodalom között, kalauzolás

16.  a hős és ellenfele közvetlenül összecsap; küzdelem

17.  a hőst megbélyegzik; megbélyegzés, megjelölés

18.  az ellenség legyőzése; győzelem

19.  a baj vagy hiány megszűnik; baj vagy hiány megszüntetése

20.  a hős visszafordul; visszafordulás

21.  a hőst üldözik; üldözés, kergetés

22.  a hős megmenekül az üldözés elől; megmenekülés

23.  a hős ismeretlenül érkezik haza vagy egy másik országba; felismeretlen megérkezés

24.  az álhős jogtalan követeléssel áll elő; jogtalan követelés

25.  a hős nehéz feladatot kap; nehéz feladat

26.  a hős megoldja a feladatot; megoldás

27.  a hőst felismerik; felismerés

28.  az álhőst, ellenfelet, károkozót leleplezik; leleplezés

29.  a hős új alakot ölt; transzfiguráció

30.  az ellenséget megbüntetik; büntetés

31.  a hős megházasodik és trónra lép; esküvő


Propp a mese négy fő szakaszát is elkülöníti a Tavasz, Nyár, Ősz, Tél fordulóival párhuzamban.

a) Kezdő szituáció: tilalmak, parancsok megszegése, melynek következtében az ellenség elrabolja a keresett személyt.

b) Felbukkan és felülkerekedik az ellenség, a hőst elvarázsolják, ártalmatlanná teszik, akár meg is ölik, de aztán feltámad.

c)  Küzdelem, amelyben a hős legyőzi az ellenséget.

d)  A hős lakodalmat ül a keresett személlyel.

 
Jankovics Marcell a nyolc funkcióban a hét bolygóprincípiumot és a földet látja.
 • a hős: a Nap képviselője
 • a keresett személy: mindig nőalak, a hős szerelme, felesége, nővére, anyja. Őt a Földdel azonosítja.
 • a segítő: a hős bajtársa, benne a Holdat látja Jankovics.
 • az adományozó: felemás természetű, idősebb nőalak. Lehet a hős anyja, lehet mostoha, anyós vagy boszorkány, a Vénusz képviselője.
 • az elküldő: mindig férfialak, rendszerint az apa, de a hősnél idősebb, felette álló lény, Jupiteri minőség.
 • az ellenség: a sárkány, az ördög, a halál, Szaturnuszi minőség.
 • az álhős: az ellenség alatt álló, a rosszat képviselő hímnemű lény, Mars képviselő.
 • a varázseszköz: tárgyi alakban jelenik meg, a hős fegyvereként, varázsvesszőként, Merkúri tulajdonságra utalva.

Jankovics a tizenkettességet – 12 csillagkép, 12 hónap, 12 nagy év – emeli ki.

Papp Gábor a 28 hold fázis szimbólumait is megtalálja a magyar népmesékben (pl. a három kismalac meséjében, a „farkas” mint fagy – fagyosszentek – lopózik be a májusi időjárásba, míg a „forró víz”, a meleg májusi esők el nem mossák).

 

 
OLVASÓVÁ NEVELÉS

 

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNY
 1. Népi mondókák 
 2. Kortárs mondókák 
 3. Gyerekversek
 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
 
GYERMEKTÉMÁK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

Mondókák

 
    Babakönyv

2/ KISGYERMEKEKKOR (1-3)

Mondókázó-Verselgető 

Babakönyv lapozók 

 Interaktív fejlesztő lapozók

3/ 'MI EZ' KORSZAK (3-4)

Játékos ismeretszerzés
 
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ

KISKAMASZKOR (9-12)

 1. Klasszikus és kortárs ifjúsági irodalom
 2. Meseregény
 3. Mondák - legendák - civilizációk
 4. Vissza a múltba - regényes történelem
 
V. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
OLVASÁSI SZOKÁSOK

„Nekik való szövegekkel kellene szíven-lelken trafálni a gyerekeket

 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2019 - 1989>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót