OLVASÓVÁ NEVELÉS
OLVASÓVÁ NEVELÉS
//olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg

Az év gyerekkönyve díj

 

KÖNYVAJÁNLÓ

 
 
 
VÁR A KÖNYVTÁR

 

 
- Olvasóterem

 

 
KLASSZIKUS GŰJTEMÉNYEK

 

 
MESE-UNIVERZUMOK

2-10 éveseknek

Kamaszoknak

 
 
IRODALOM ÉS FILM

►Gyermek- és ifjúsági irodalom

►A varázslatos iskolabusz

►Bábfilmklasszikusok

►Klasszikus rajzfilmek

►Diafilm-mesék

 

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

- Bemutatkozó

 
 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
- Ajánlók

Digitális irodalom

Gyűjtemények

 
- Gyermekújság
 
- Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
- Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

 1. Animációs népi mondókák   
 2. Animációs népi dalok
 3. Animációs versek 
 4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

 
OLVASÓI NAPTÁR
2021. Március
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
KÖNYVRÉSZLETEK - KISKAMASZ-KAMASZ
KÖNYVRÉSZLETEK - KISKAMASZ-KAMASZ : Helka és Kelén (1)

Helka és Kelén (1)

  2018.09.19. 13:32

Aranyhíd - balatoni mesék, mondák, történetek. Írta: Lipták Gábor

AranyhídHelka és Kelén (Nyulász Péter meséjében szereplő Helka szüleinek) szép szerelmi története.

Azokban a régi szép időkben, melyek már csak a mesékben élnek, úgy mondják, soktornyú, hatalmas várkastély állott a tihanyi hegy fokán. Aranyos teteje mes sze csillogott a víz felett, s az arra járó halászok mindig ámulattal néztek fel óriási bástyáira.

A kastélyban gazdag, nagy szakállú öreg herceg lakott, akinek híre és hatalma messze vidékre terjedt. Azokban a régi időkben még csak mesebeli hercegek voltak, akadt közöttük jó is, rossz is. A tihanyi várkastély ura történetesen jóságos szívű, derék öregember volt, akinek béketűrését megpróbálta a sors. Vak volt a herceg, s fényes tihanyi palotájában már régen nem látta azt, amit legszegényebb szolgája is láthatott: a tündöklő napot.

A szelíd öregembernek, akit Rohan hercegnek neveztek, két szépséges leánya volt. A két leány mintha nem is ugyanannak az apának gyermeke lett volna. Az egyik, Horka, gyönyörű szép, de gonosz teremtés, akinek kevélység és kegyetlenség lakott a szívében. Szépsége mindenkit megtévesztett, míg meg nem szólalt. Mihelyt azonban szavát hallatta, éles, rikácsoló hangja, mely úgy csikorgott, mint az egymáshoz dörzsölt fazékfödő, azonnal elárulta valódi lényét.

 

A herceg másik leánya, Helka mintha a tündérek birodalmából szállott volna le a tihanyi sziklák közé. A sudár termetű, szőke leány mosolya a sötét, borús napot is felderítette, fekete szemében az égbolt minden csillaga ragyogott. Szép volt ez a lány, bájos, ártatlan és jóságos szívű: igazi mesebeli hercegkisasszony.

A herceg töméntelen kincséről legendák keringtek messze földön, s két leánya szépségének híre is messze szállt. Gazdag főurak, akik még gazdagabbak akartak lenni, szegény lovagok, akik rozsdaverte páncéljaikat akarták bearanyozni Rohan kincseivel, s kalandorok, akik a gyors meggazdagodás útját keresték, egymásnak adták a kilincset a tihanyi várkastélyban.

Mikor meglátták a két gyönyörű lányt, egyik sem tudta, melyiket válassza. De mikor meghallották Horka rikácsoló hangját, megijedtek, és Helkához pártoltak. Helka naphosszat ült vak édesapja mellett, leste minden szavát, kívánságát. Gyönyörű fekete szeme a távolba nézett, gyengéd kezeivel a lábainál pihenő aranyszőrű gödölye fejét simogatta, s nem törődött a leánynézőbe érkezett lovagokkal. Annál inkább törődött azonban velük Horka, s mikor látta, hogy a fiatal vitézek szíve mind Helka felé fordul, egyre jobban felgyűlt benne az irigység. Egy napon sírva szólt atyjához:

- Édesapám! Látom, hogy Helka szépsége és csúf hangom előbb-utóbb gyilkosom lesz. Ha nem tudok megszabadulni ettől a szörnyű átoktól, inkább meghalok. Kérlek, hirdettesd ki birodalmadban, hogy csak az kapja meg kezemmel együtt vagyonod felét, aki feloldja a borzalmas varázst, mely béklyóba köti nyelvemet, s olyan szelíd hangot ád a számba, mint a többi leánytársamé.

Megesett az öreg herceg szíve a szerencsétlen leányon, s még aznap kihirdették egész birodalmában s a távoli országokban, hogy aki megszépíti leánya hangját, fele országát s a hercegkisasszony kezét nyeri el jutalmul.

Ezután még több szerencsevadász érkezett a tihanyi várkastélyba. A jó szándékú kérők elmaradtak, mikor megtudták a teljesíthetetlen feltételt. De a kalandorok egyre jöttek.  Az egyik csodakenőcsöt, a másik varázsitalt, a harmadik ritka keleti füveket hozott. A herceg birodalmában és a távoli országokban is jól ment a sora ebben az időben a boszorkányoknak s a javasasszonyoknak. Annyi hamis varázsszert adtak el a szerencsevadászoknak, amennyit csak akartak. Persze egyik sem használt. A jókedvűen, bizakodóan érkező lovagok búsan távoztak; egy sem találta meg Horka hangjának gyógyszerét.

Az Alföldről érkezett Thuz herceg volt mind között a legelszántabb szerencsevadász. Ez a nagyravágyó, hiú lovag természetre egy volt Horkával, egyebekben csak a kincsszerzés érdekelte, s célja elérésében nem ismert akadályt. A lánynak tetszett a lovag, de Thuz herceg is csak akkor nyerhette el kezét, ha előbb tündérhangot varázsol szájába. A lovag esztelen kincsvágyában egyik tervet főzte ki a másik után. Gondolt ő is varázsszerre, boszorkányságra, énekmesterre, de hiába erőltette gonosz fejét, nem talált megoldást.

Egyik este ott ült a Balaton partján, s kétségbeesetten töprengett: mit tegyen? Csodálatos éjszaka volt, a telehold beragyogta a tó tükrét, s ahol a parti szél elérte, felborzolta és ezüstbe vonta a vizet. A lovag azonban mindebből nem látott semmit. Tehetetlen dühében ökölbe szorított kézzel tárta karjait az ég felé:

- Ég és föld szellemei, istenek vagy ördögök, segítsetek!

Sió tündérCsend volt körös-körül, csak a parti nádas suhogása hallatszott, s a távolból egy kései pásztorkürt szava. Aztán egyszerre felborzolódott a tó tükre, s a habok közül párába burkolt leányalak emelkedett ki. Sió volt, a Balaton tündére, aki aranybuzogányos nádat tartott kezében. A herceg lélegzete elállt, e lőbb a gyönyörűségtől, aztán a borzadálytól. A tündér hófehér nyakán aranyfürtök helyett csúf kígyók tekergőztek.

- Ne rémülj meg, herceg! - szólt a tündér. - Régi átok rútítja el szépségemet. De ha igaz, hogy őszintén szereted azt a lányt, akinek gyógyulásáért ég és föld szellemeit hívtad segítségül, talán most megszabadulok kígyóimtól.

A herceg egy szót sem értett az egészből, s elbűvölve hallgatta a tündér szavát.

- Meggyógyul a szép Horka, de csak ha teljesíted kívánságomat. Nem lesz nehéz. Ha elnyerted a leány kezét, egy fürtöt hozol nekem Helka gödölyéjének aranyszőréből, hogy visszanyerjem aranyhajamat!

A herceg még mindig nem értette a dolgot, de annyit azért mégis megsejtett a tündér szavaiból, hogy most megszerezheti a varázsszert Horka meggyógyítására.

- Százszor haljak meg - kiáltotta -, ha az első nyírás aranyszőre nem lesz a tiéd!

- Vigyázz, herceg! - felelt a tündér. - Meghalni elég egyszer, s ha nem tartod meg szavadat, bárhová rejtőznél, bosszúm utolér!

A herceg ígért, könyörgött, fohászkodott. Szavai végre meggyőzték a tündért, akit elvakított a vágy, hogy visszanyerje aranyhaját.

- Jól van - mondta -, próbára teszlek. Jól figyelj! Rohan herceg várának tövében, a sziklák alatt remetelak áll. Könnyen megtalálod, mert előtte virággal borított sírt látsz. A kunyhóban élő remete szép, sárga köves gyűrűt visel, ez a gyűrű Horka orvossága. Ha az öreg remete neked kölcsönzi gyűrűjét, mátkád hét nap, hét éjjel tartsa annak kövét nyelve alatt, s ha a hetedik éjszaka után megszólal, hangja úgy cseng majd, mint az ezüstcsengő szava.

A herceg köszönetet rebegett, s a tündér búcsút intett:

- Vigyázz! Ne feledd ígéreted!

Aztán kihunyt a fény a víz felett, Sió visszamerült a habokba, s újra csak a hold ezüstfénye játszott a tavon.

TOVÁBB>>

 

 
OLVASÓVÁ NEVELÉS

 

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNY
 1. Népi mondókák 
 2. Kortárs mondókák 
 3. Gyerekversek
 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
 
GYERMEKTÉMÁK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

Mondókák

 
    Babakönyv

2/ KISGYERMEKEKKOR (1-3)

Mondókázó-Verselgető 

Babakönyv lapozók 

 Interaktív fejlesztő lapozók

3/ 'MI EZ' KORSZAK (3-4)

Játékos ismeretszerzés
 
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ

KISKAMASZKOR (9-12)

 1. Klasszikus és kortárs ifjúsági irodalom
 2. Meseregény
 3. Mondák - legendák - civilizációk
 4. Vissza a múltba - regényes történelem
 
V. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
OLVASÁSI SZOKÁSOK

„Nekik való szövegekkel kellene szíven-lelken trafálni a gyerekeket

 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2019 - 1989>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót