OLVASÓVÁ NEVELÉS
OLVASÓVÁ NEVELÉS
//olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg

Az év gyerekkönyve díj

 

KÖNYVAJÁNLÓ

 
 
 
VÁR A KÖNYVTÁR

 

 
- Olvasóterem

 

 
KLASSZIKUS GŰJTEMÉNYEK

 

 
MESE-UNIVERZUMOK

2-10 éveseknek

Kamaszoknak

 
 
IRODALOM ÉS FILM

►Gyermek- és ifjúsági irodalom

►A varázslatos iskolabusz

►Bábfilmklasszikusok

►Klasszikus rajzfilmek

►Diafilm-mesék

 

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

- Bemutatkozó

 
 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
- Ajánlók

Digitális irodalom

Gyűjtemények

 
- Gyermekújság
 
- Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
- Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

 1. Animációs népi mondókák   
 2. Animációs népi dalok
 3. Animációs versek 
 4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

 
OLVASÓI NAPTÁR
2021. Március
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
KISGYERMEKKOR
KISGYERMEKKOR : ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK (2) - 1-3 éves korszak beszédfejlődése

ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK (2) - 1-3 éves korszak beszédfejlődése

Tauzin Tibor Miklós  2015.02.28. 13:08

Annak ellenére, hogy azt mondják, a szavakat elsősorban az interperszonális kommunikációhoz használjuk – beszélgetéshez és a másik megértéséhez – S. A. Stahl kutatása más eredményre jutott (Brain World issue 2, volume 2, winter 2011):

"A szavakat elsősorban gondolkodáshoz használjuk. Minél több szót értünk és ismerünk, annál jobban értjük a körülöttünk lévő világot."

A gyermek első szava általában a „mama” és/vagy „papa”. Másfél éves korig viszonylag lassan fejlődik a szókincs, 16 hónapos kor körül átlagosan 10-15 szót tudnak. A passzív szókincs, melyet megért a gyerek, ennek sokszorosa.
Az aktív szókincs elsősorban utánzással fejlődik.

Ha a szülő sokat kommunikál, a gyermek egy idő után örömmel utánozza a szavakat. A második évben ugrásszerűen felgyorsul a beszéd fejlődése. A szókincs akár a tízszeresére nőhet néhány hónap leforgása alatt.    

 

Az emberi faj egyik megkülönböztető jegye, hogy képes a beszédre. Ennek elsajátítása is gyermekkorban történik, viszonylag jól körülírható lépésekben haladva, melyek egyes konkrét életkorokhoz köthetők.

A kommunikációra való törekvés azonban nem a beszéddel indul.

 • Három hónapos korban a csecsemőknél megjelenik a szociális mosoly, vagyis a mosolygás azon formája, amit egy látvány, nevezetesen édesanyjuk látványa vált ki.
 • Ezt követően a kisbabák elkezdenek gügyögni, hat hónapos koruk után gagyogni, majd kilenc és tizenkét hónapos koruk közt kimondják életül első szavát, ami a közhiedelemmel ellentétben nem "mama" vagy "papa", hanem legtöbbször egy általuk gyakran látott tárgy neve, például labda.

A beszéd elsajátításához azonban nem csak szavakra van szükség. Meg kell tanulniuk egy nyelv hangzóinak készletét, a mondatszerkesztés szabályait, vagyis a nyelvtant, és azt is, hogy milyen helyzetben helyes vagy helytelen bizonyos szavak vagy mondatok használata. Bár a nyelv fejlődése viszonylag jól meghatározott ütemben, mondhatni magától zajlik, befolyásolhatjuk azt, fejleszthetjük a gyermek nyelvi képességeit.

A gyermekek mindennapjainak egyik legfontosabb része a játék. Életkortól függően az izgalmas játék sokféle lehet, az azonban közös bennük, hogy a kihívás és öröm mellett azért is fontosak, mert általuk számos képesség gyakorolható és fejleszthető.

Egyévesen

A kisgyermekek tizenkét hónapos koruk után általában már használnak néhány szót, ám ennél jóval többet értenek meg. Szülőként ezt azzal fejleszthetjük tovább, ha beszélgetünk gyermekünkkel, ügyelve arra, hogy a szemkontaktus folyamatos legyen. A kisgyermekek figyelme ilyenkor még könnyen elterelődik, ezért fontos, hogy a háttérben rádió vagy televízió ne menjen.

Miről beszéljünk ilyenkor vele?

Egyrészt a kicsi számára fontos emberekről, családtagokról, rokonokról. Másrészt a gyermeket körülvevő érdekes tárgyakról, például játékokról, annak tulajdonságairól (színéről, formájáról), esetleg arról, hogy mit csinál épp a játék (fekszik vagy ül a baba, stb.). A kisgyermek minden olyan dologra kíváncsi, amit játékosan tudunk vele megosztani, ami módot arra is, hogy öltöztetés vagy fürdetés közben a gyermek saját testrészeinek neveivel is megismerkedjen.

 • Már használni kezd egy-két szót és jelentésüket is ismeri. Egy szót használ az egész mondat helyett: ha inni kér, azt mondja, víz, az „anya gyere ide”, helyett annyit mond, hogy mama. Ekkor a szavak jelentése még tág, mindenféle lábbeli csak „cipő”, minden, ami gömbölyű az  „labda”.
 • Sokkal több szót megért, mint amennyit kimond. 
 • A hangsúlyozást is még csak próbálgatja, miközben kérdez, felemeli a hangját. Mostanra már ráérez, milyen hasznos dolog a beszéd, és egyáltalán a kommunikáció, mert általa ki tudja fejezni szükségleteit, valamint végrehajt egyszerű utasításokat is, pl.: „hozd ide a babát!”

Másfél éves kor után

Tizennyolc hónapos kor környékén a gyermekek szókincse ugrásszerűen bővül, és a korábbi egyszavas mondataik helyett, már két szavas mondatokat alkotnak. Erre gyakran a "távirati stílus" fogalmával utalnak a szakemberek, mert a gyermek úgy beszél, ahogy a táviratokat fogalmazzák. Egy mondatban általában egy alany és az általa végzett vagy végzendő cselekvés szerepel.

Ebben az életkorban a kisgyermeket már meg lehet kérni arra, hogy megnevezzen bizonyos tárgyakat vagy meséljen arról, ami vele nemrég történt. Ezt általában örömmel teljesítek, hiszen szeretnek a családtagjaikkal beszélgetni. Ha ők a kicsi minden mondatára reagálnak, akár csak egy biccentéssel, a tekintetükkel, egy mosollyal, akkor a gyermek egyre bátrabban beszél és egyre több szót használ. Külön játékokkal, pl. játék telefonosdival is beszédre biztathatjuk gyermekünket.

 • „Szótára” már mintegy 200 szót, - többnyire főnevet tartalmaz.
 • 18-20 hónapos koruk között a gyermekek 10 vagy ennél több szót tanulnak meg naponta.
 • Most aztán nagyon figyeljünk oda, mit és hogyan mondunk a gyermek előtt, mert már egyszerű mondatokat is képez. Beszéde még hibás de ez természetes. Felcserél, kihagy hangokat, szótagokat, még nem, vagy hibásan ragoz, a „tied” helyett azt mondja, „tiem”. Kétéves kor körül már megjelennek a háromszavas mondatok is, és egyszerűbb dallamokat is elkezd énekelni a kisgyermek. Saját személyére vonatkozó közléseket is képes lesz megfogalmazni, elmondja, mit szeretne, mit nem, mit gondol, érez. A személyes névmásokat még nem tudja használni, maximum saját nevét mondja az „én” helyett.
 • Ösztönösen is törekszik szókincse gyarapítására, a „mi ez?” kérdéssel.

25-36 hónap

 • Küzd magával, hogy helyesen alkalmazza a szavakat, most már a személyes névmásokat is kezdi használni. 2-3 év között már legalább 300 szót ismer a gyermek. Egyszerű mondatokat is össze tud állítani, (alany, állítmány, tárgy).
 • Hároméves korában már kb. 500 szót, ismer a kisgyermek. Már el lehet beszélgetni vele. Szóhasználatával és mondatalkotásával képes alkalmazkodni környezetéhez. Amikor játszótársaival kommunikál, egyszerűbben fogalmaz, ha a felnőttekkel, akkor választékosabban. Beszéde érthető, képes megmondani nevét és életkorát. A negyedik életév végére a nyelvtani szabályokat is hibátlanul fogja alkalmazni.  

A szülő feladata

Egyszerűen csak beszéljünk hozzá minél többször. Kutatások alapján kimutatták, azoknak a gyermekeknek jóval magasabb az IQ-ja, akikhez szüleik különösen sokat beszéltek. Szókincsük lényegesen bővebb, mint azoké a gyerekeké, akik kevesebb verbális ingerben részesültek.

Már a várandósság alatt is el lehet kezdeni a gyermek beszédértésének fejlesztését, miközben hangosan felolvasunk, énekelünk a magzatnak. Már a születés után is beszéljünk a gyermekhez, amikor fürdetjük, pelenkázzuk, etetjük. Adjunk lehetőséget rá, hogy a baba visszajelezzen egy mosollyal, pillantással. Beszéljünk hozzá tovább és tapasztalhatjuk, ő is megpróbál válaszolni.

Összegzésként

A gyermekek számára a játék tehát új képességeik elsajátításának terét nyújtja, de nem szabad elfelejtenünk, hogy sosem a szülő vagy a szülők nélkül, hanem csak velük együtt, és addig, míg a gyermek örömmel vesz részt benne. Csak addig fejleszt és serkent a játék, míg boldogságot okoz, ehhez pedig szükséges a szülők jelenléte, esetleg kisebb vagy nagyobb bevonódása, valamint az is, hogy gyermekünk önmaga határozhassa meg, hogy mivel mennyit játszik, hiszen nálánál jobban senki nem tudja, hogy számára milyen a jó játék.

Forrás: HáziPatika.com

 

 
OLVASÓVÁ NEVELÉS

 

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNY
 1. Népi mondókák 
 2. Kortárs mondókák 
 3. Gyerekversek
 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
 
GYERMEKTÉMÁK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

Mondókák

 
    Babakönyv

2/ KISGYERMEKEKKOR (1-3)

Mondókázó-Verselgető 

Babakönyv lapozók 

 Interaktív fejlesztő lapozók

3/ 'MI EZ' KORSZAK (3-4)

Játékos ismeretszerzés
 
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ

KISKAMASZKOR (9-12)

 1. Klasszikus és kortárs ifjúsági irodalom
 2. Meseregény
 3. Mondák - legendák - civilizációk
 4. Vissza a múltba - regényes történelem
 
V. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
OLVASÁSI SZOKÁSOK

„Nekik való szövegekkel kellene szíven-lelken trafálni a gyerekeket

 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2019 - 1989>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót