OLVASÓVÁ NEVELÉS
OLVASÓVÁ NEVELÉS
//olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg

Az év gyerekkönyve díj

 

KÖNYVAJÁNLÓ

 
 
 
VÁR A KÖNYVTÁR

 

 
- Olvasóterem

 

 
KLASSZIKUS GŰJTEMÉNYEK

 

 
MESE-UNIVERZUMOK

2-10 éveseknek

Kamaszoknak

 
 
IRODALOM ÉS FILM

►Gyermek- és ifjúsági irodalom

►A varázslatos iskolabusz

►Bábfilmklasszikusok

►Klasszikus rajzfilmek

►Diafilm-mesék

 

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

- Bemutatkozó

 
 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
- Ajánlók

Digitális irodalom

Gyűjtemények

 
- Gyermekújság
 
- Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
- Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

 1. Animációs népi mondókák   
 2. Animációs népi dalok
 3. Animációs versek 
 4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

 
OLVASÓI NAPTÁR
2021. Március
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
PROBLÉMAORIENTÁLT KÖNYVEK
PROBLÉMAORIENTÁLT KÖNYVEK : Summerhill - A pedagógia csendes forradalma

Summerhill - A pedagógia csendes forradalma

 
Alexander Sutherland Neill - SummerhillÍrta: Alexander Sutherland Neill
Fordította: Barta Judit
Kiadó: KÉTEZEREGY KIADÓ, 2009
Oldalszám: 395

Korunk egyik legkiválóbb pedagógusa, A. S. Neill mondja el az általa alapított iskola, Summerhill történetét, valamint gondolatait gyerekekről és szüleikről, iskolákról és tanárokról, szabadságról és kényszerről, a szexualitásról és á tanulás pszichológiájáról.

Neill forradalmi pedagógiai elvei - ellentétben a tekintélyelvű nevelési módszerekkel - a gyermeknek annyi szabadságot adnak, amennyi csak lehetséges. A szabad, önmagát szabályozó gyermek szabad akaratából tanul és cselekszik, ami egy boldogabb és gyermekibb életet tesz lehetővé, később pedig egy kiegyensúlyozottabb, neurózisoktól mentes felnőttkort.

A könyv hozzásegít a gyermeki viselkedés megértéséhez és ezáltal mindennapjaink problémáinak megoldásához.

Üditő és bátorító olvasmány, amely bebizonyítja, hogy a szabadság lehetséges.

 

Portik-Blénessy Ágota
 

„A modern pedagógia egyik legfontosabb könyvét (és mára már klasszikusát) tartja kezében az olvasó" - írja Vekerdy Tamás Alexander Sutherland Neill munkájáról, mely 2004-ben - negyvennégy évvel az eredeti mű kiadása után - volt olvasható először magyar nyelven. Öt évvel később Rutkai Helga szerkesztésében a Kétezeregy Kiadó már a harmadik kiadást jelentette meg...

Alexander Sutherland Neill a múlt század húszas éveinek elején alapította meg iskoláját, amely többszöri átköltözést követően 1924 óta folyamatosan a dél-angliai Leiston városkában működik. Az iskola Summerhill néven vált világhírűvé, és Summerhill vezetőjeként vált Neill a pedagógia egyik klasszikusává. Kezdetben nehéz, problematikus gyerekeket fogadott gyógyításra - az indulás évében négyet, majd ötöt, de hamarosan nagy és jól működő teleppé vált ez a bentlakásos intézmény, ahová az elfogadást és a szabadságot kereső szülők egyre nagyobb számban adták be gyerekeiket.

A bevezetőt követően a könyv hét fejezetre tagolódik - A Summerhilliskola, Gyereknevelés, A szex, Vallás és erkölcs, Gyerekproblémák, A szülők problémái, Kérdések és válaszok —, a függelékben pedig Erich Frommnak az amerikai kiadáshoz írt előszavát olvashatjuk.

Az első fejezetet az író a summerhilli iskola általános bemutatásának szentelte. A rövid történeti bevezető után az intézmény működésébe kapunk betekintést, megismerkedünk az alkalmazott pedagógiai módszer legfőbb elveivel, melyeket talán ezzel a két szóval lehet legtömörebben jellemezni: elfogadás és szabadság.

Neill nem hisz abban, hogy a gonoszság velünk születik. „Ahhoz túl sok utálatos gyereket láttam már átváltozni jóvá, amint megkapják a kellő szabadságot és elfogadást a felnőttektől" - írja. Szerinte ,,az oktatási rendszernek olyan gyerekeket kellene nevelnie, akik szuverén egyéniségek és közösségi emberek is egyben. Az önkormányzati forma minden kétséget kizáróan ezt eredményezi".

Summerhillben nem kötelező bemenni az órákra. Azok a gyermekek, akik már óvodába is idejártak, minden órára bemennek, és sírnak, ha betegségük ágyba kényszeríti őket, mert akkor „hiányozni fogok Roger földrajzórájáról!" A máshonnan jött gyerekek egy ideig nem járnak órákra (minél szigorúbb iskolákból jöttek, annál hosszabb ideig, de aztán ők is beszoknak, és megelevenedő érdeklődéssel vesznek részt a közös tevékenységben). Megtudjuk, hogy az iskolában széles körű hatáskörrel közös tanár-diák önkormányzat működik, ahol minden tanárnak és diáknak egy szavazata van. A hetente ülésező gyűlés elé nem kerülnek azok a dolgok, amelyekben az iskolaigazgató dönt: például a tanárok felvétele és elbocsátása. Az iskolai élet legtöbb kérdése azonban a gyűléseken dől el. Az itt elfogadott törvények mindenkire érvényesek, a tanárokra is. A tanároknak nincs joguk saját elgondolásuk szerint szabályokat kitalálni. Ha megszegik a közösen hozott törvényeket, akkor ez - ugyanúgy, mint a gyerekek esetében - a közösség elé kerül.

A második fejezet a gyermeknevelés általános aspektusairól számol be, hangsúlyozza a neilli pedagógia alapelveit, a szeretetet és elfogadást, a gyerek szabadságát, egyéni és önálló fejlődési ritmusát, illetve szót ejt a fegyelem, engedelmesség, jutalom és büntetés, felelősség, hazugság, zaj, humor és játékok kérdéseiről is.

A következő fejezet a pedagógusok által is gyakran tabuként kezelt témákat tárja az olvasó elé. Az író a legnyíltabb és legtermészetesebb módon beszél a szexualitás, a maszturbáció, a meztelenség, sőt a pornográfia és homoszexualitás kérdéséről is. Felfogása szerint a szexuális felvilágosítás hiánya, illetve a szexualitás visszafojtása a gyerekekben súlyos, előreláthatatlan következményeket szülhet, agresszióhoz és különböző viselkedészavarhoz vezethet. Meggyőződése, hogy ezen kérdések nyílt módon való kezelése nem vezet erkölcstelen életformához, sőt ellenkezőleg, a kiegyensúlyozott életű felnőtté válás elmaradhatatlan lépcsőfokai.

A negyedik rész a vallás és erkölcsi tanítás, illetve az ezzel járó problémák, a cenzúrázás, a káromkodás és szitkozódás kezelését tárgyalja. Neill alapvető különbséget lát az erkölcsös ember és az erkölcsöt mások számára oktató, másoktól megkövetelő ember között.

Az ötödik fejezet olyan gyerekproblémák megoldásaira keres választ, mint a kegyetlenség, a szadizmus, a lopás, a fiatalkori bűnözés. Neill szerint a kegyetlenség a perverzzé vált szeretet. Meglátása az, hogy a gyerekek nem ösztönszerűen cselekszik a rosszat, hanem bizonyos nyomasztó helyzetek, elfojtások, a szülői vagy tanári agresszió váltja ki belőlük. A summerhilli évek tapasztalata azt mutatja, hogy a szabad és boldog gyerekek nem folyamodnak kegyetlenséghez, sem pedig agresszióhoz.

A hatodik rész a családokban gyakran előforduló problémákról beszél, amelyekért a szülőket terheli a felelősség, és amelyek óriási kihatással vannak a gyerekre. Itt tárgyalja az elkényeztetés, a hatalom és tekintély, a féltékenység, a válás, a szülői aggodalom és tisztánlátás kérdését. Neill Freuddal együtt vallja, hogy a boldogtalanság a felettesén és az ösztön-én közötti konfliktus eredménye.

Végül az utolsó fejezet eredményesen foglalja össze az eddig ismertetett alapelveket. Gyakori kérdéseket tartalmaz Summerhillről, a gyereknevelésről, a pszichológiáról, a tanulásról, vallásról, szexről és hasonlókról. Az író ezeket sem hagyja megválaszolatlanul, így az olvasóban még jobban letisztul és kikristályosodik a neilli pedagógia lényege, módszerének eredményessége, melyet a több tucat, évtizedek során nyert tanítási tapasztalat és konkrét, megtörtént eset tesz még szemléletesebbé.

Hogy Neill álláspontjával sok ellenséget szerzett magának, elsősorban azzal magyarázható, hogy nem reformer volt, aki bizonyos problémákat akart megoldani, hanem az egészet akarta radikálisan megváltoztatni. Az iskolarendszer alapjait tette kérdésessé: a nevelés céljait, annak erkölcsi tartóoszlopait. A büntetést, félelemkeltest, a büntetéssel való fenyegetést nemcsak hogy haszontalannak és károsnak, hanem egyenesen bűnnek nevezte.

Mint minden reform- és alternatív pedagógia, Neill summerhilli pedagógiája is a gyermek lelki igényeihez és képességeihez igazítja a nevelést, és tudja, hogy helytelen a gyermektől olyasmit elvárni, amit - egy korai életkorban -még csak színlelni tudna. Neill pontosan tudja, hogy a kierőszakolt fegyelem és a büntetés félelmet vált ki, és a félelem gyűlöletet szül. És azt is tudja, hogy a szabadság soha nem egyenlő a felelőtlenséggel, mert a szó valódi értelmében vett szabadság a másik ugyanolyan szabadságának tiszteletén alapszik. Mindennek alkalmazásához pedig az őszinteség vezethet el minket.


 

 
OLVASÓVÁ NEVELÉS

 

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNY
 1. Népi mondókák 
 2. Kortárs mondókák 
 3. Gyerekversek
 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
 
GYERMEKTÉMÁK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

Mondókák

 
    Babakönyv

2/ KISGYERMEKEKKOR (1-3)

Mondókázó-Verselgető 

Babakönyv lapozók 

 Interaktív fejlesztő lapozók

3/ 'MI EZ' KORSZAK (3-4)

Játékos ismeretszerzés
 
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ

KISKAMASZKOR (9-12)

 1. Klasszikus és kortárs ifjúsági irodalom
 2. Meseregény
 3. Mondák - legendák - civilizációk
 4. Vissza a múltba - regényes történelem
 
V. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
OLVASÁSI SZOKÁSOK

„Nekik való szövegekkel kellene szíven-lelken trafálni a gyerekeket

 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2019 - 1989>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót