OLVASÓVÁ NEVELÉS
OLVASÓVÁ NEVELÉS
//olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg

Az év gyerekkönyve díj

 

KÖNYVAJÁNLÓ

Az évtized legizgalmasabb gyerekkönyvei - 4. rész
 
 
 
 
VÁR A KÖNYVTÁR

 

 
- Olvasóterem

 

 
KLASSZIKUS GŰJTEMÉNYEK

 

 
MESE-UNIVERZUMOK

2-10 éveseknek

Kamaszoknak

 
 
IRODALOM ÉS FILM

►Gyermek- és ifjúsági irodalom

►A varázslatos iskolabusz

►Bábfilmklasszikusok

►Klasszikus rajzfilmek

►Diafilm-mesék

 

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

- Bemutatkozó

 
 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
- Ajánlók

Digitális irodalom

Gyűjtemények

 
- Gyermekújság
 
- Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
- Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

 1. Animációs népi mondókák   
 2. Animációs népi dalok
 3. Animációs versek 
 4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

 
OLVASÓI NAPTÁR
2021. Április
HKSCPSV
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
<<   >>
 
KÖNYVKRITIKÁK
KÖNYVKRITIKÁK : Rév Fülöp és Nyár Lőrinc

Rév Fülöp és Nyár Lőrinc

Miksó Péter  2015.05.25. 00:11

Jeney Zoltán: Rév Fülöp és Nyár Lőrinc, Kolibri Kiadó, 2014

A magyar népmesei hagyományban és olvasói tapasztalatban jelentős szerepet játszik az útnak induló (kamasz, olykor serdülő) fiúgyermek.

Elindulását két dolog motiválja: szerencsepróbálás vagy pedig egy rejtélyes, megoldhatatlannak tűnő probléma felderítése, megoldása. Útja során akadályokba ütközik, amiket józan eszével, korát meghazudtoló előrelátásával és problémamegoldó készségével orvosol. Időközben életre szóló barátságot köt, szerelemre lel, és ezek együttesen segítik küldetése végrehajtásában. A fiúból – hazatérése után – hős lesz, elmúlik a viszály, a rossz elnyeri méltó, humánus büntetését.

 

Az iménti szöveg Jeney Zoltán, Rév Fülöp és Nyár Lőrinc című meséjének spoilereként is olvasható, melynek alapján – terminológiai nagyvonalúsággal élve – kijelenthetjük, Jeney meséje egy népmese-trilógia harmadik epizódjának tekinthető (Rév Fülöp, 2012; Rév Fülöp Fajszföldön, 2013; Rév Fülöp és Nyár Lőrinc, 2014).

A regényben meglevő kaland feszültségét a tudás és nem-tudás jelenléte motiválja. Fülöp azért kel útra, hogy megtudja, miért apad a tó vízszintje (Harmadik fejezet, amelyben elmarad a vacsora), valamint azért tér vissza Zivatarzug lovagjaival Nagylapályba, hogy – a korábban hallott történet ismeretében – segítsen a királyon, Nagylapály lakóin és kiszabadítsa Zsanát a Mély Kútból, aki iránt gyengéd érzelmeket táplál (Tizenkilencedik fejezet, amelyben a hadak útra kelnek).

 

A tudatos történetalkotás érdeme, hogy az ok és okozat reláció jelenléte miatt, a fejezetek koherensek, ami hozzájárul a mű keretes szerkezetének létrejöttéhez. Ennek egyik hozadéka a kiszámíthatóság. Rév Fülöp és Nyár Lőrinc története klasszikus népmesei motívumokban bővelkedik, melynek alapján előlegezhető lesz, hogy a jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig méltó büntetését. Mindazonáltal Fülöp és Lőrinc sorsa a kaland során összeforr. Nyár Lőrinc megtalálja Zsanát (Hötödik fejezet, amelyben viharfelhők gyűlnek), aminek kataforikus hozadéka, hogy Fülöp is találkozni fog a Litéri sárkánnyal (Tizenötödik fejezet, amelyben nem csak Fülöp képzelete szárnyal). Mindezek ellenére cseppet sem tekinthető unalmasnak Jeney műve, ugyanis a keretes struktúrában a cselekmény –és jellemábrázolás érzékenyen tárul a befogadó elé, ami folyamatos frissességet és elevenséget kölcsönöz a szövegnek.

 

Jeney karakterei három csoport szerint különböztethetőek meg, ami nem csupán a fabula, hanem a szüzsé szintjén is jelentőséggel bír. Balatónia lakosai olykor infantilisek, viszont békések és megoldást keresőek, (ilyen Fülöp is). Zivatarzug katonáinak karakterét meghatározza az eső és a kitaszítottság, míg Nagylapály sínylődő polgárai – királyukat is beleértve – leginkább ö-znek („Öhő, a hírös kövötök! Mögjöttök! –kiáltotta a király, mikor végre észrevette őket. –Györtök csak közölöbb!”). Ezek a jellemzők járulnak hozzá ahhoz, hogy a regény hősei identifikálhatóak legyenek.

Jeney árnyaltan, helyenként humorosan reflektál arra, hogy létezésünket – többek közt – a nyelvbe vetettség határozza meg. Ezt szóviccekkel és nyelvbotlásokkal modellezi, elvégre ezekben artikulálódik a nyelv valódi természete.

„Apad a Tó! –hörögte zihálva, de többre nem futotta erejéből. –Hogy mi van a paddal? –kérdezett vissza megrökönyödve Gyenes. –A Tó. Apad.”

„Gyere, Fülöp, át kell gyalogolnunk a Folyam túloldalára –lihegte izgatottan -, talát kell tanyálnunk… tatát kell nyalálnunk… tanyát kell találnunk.”

Jeney nem csupán a dialektussal (ö-zés) exponálja szereplői identitását. Beszédes nevekkel pozícionálja figurái többségét, amik településekre és más földrajzi helyekre utalnak. Litéri sárkány (Litér é. sz. 47° 06′ 04″, k. h. 18° 00′ 41″); Rév Fülöp (Révfülöp é. sz. 46° 49′ 34″, k. h. 17° 37′ 11″); Akarattya (Balatonakarattya é. sz. 47° 01′ 05″, k. h. 18° 09′ 28″); Vállus lovag (Vállus é. sz. 46° 50′ 43″, k. h. 17° 18′ 07″); Csobánc (Balaton-felvidéki tanúhegy é. sz. 46° 52′ 18″, k. h. 17° 30′ 17″); Pentele (Pentele-híd. A Dunántúlt köti össze az Alfölddel „Dunaújvárosi híd” é. sz. 46° 54′ 21″, k. h. 18° 57′ 34″); Dusnok (é. sz. 46° 23′ 24″, k. h. 18° 57′ 31″); Zsana (é. sz. 46° 22′ 52″, k. h. 19° 39′ 36″); Szőreg (é. sz. 46° 12′ 43″, k. h. 20° 11′ 33″);  Dombiratos Kevermes (Kevermes é. sz. 46° 25′ 12″, k. h. 21° 10′ 48″).

 

Eszerint Jeney regényének geo- és morálpoétikai recepciója egyaránt lehetséges, mivel a történet szereplői koordináták és szubsztanciák, amelyek egymás mellett vagy egymás ellenében léteznek. Mindez egy metaforikus rendszert keretez, amelyben egymás mellé rendeződik két egymásnak ellentmondó értékrend, a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld. A békét kereső, egyenlőség jegyében élő, olykor infantilis és az autoriter, szervilis lelkület.

Ebben a konstellációban Nyár Lőrinc a regény „kakukktojása.” Gyökereiről semmit sem tudunk. A szerző nem helységnevekkel kívánja stabilizálni személyiségét, hanem idővonatkozással. Lőrinc az a figura, akit az idő és a viszonylagosság identifikál, akinek sorsa összefonódik Fülöpével. Ebből adódóan azt állíthatjuk, hogy Zsanával való találkozása implikálja azt, hogy Fülöp ismét találkozni fog az elveszettnek hitt Litérivel.

 

Jeney meséje meglehetősen kettős érzéseket kelt, hiszen remek leírásokkal találkozunk benne:

„A tó még mindig ott volt, s a forrón vibráló levegőben mintha erősen gőzölgött volna. »Talán valami hőforrás nyílt ott az éjjel. Nem baj, az is víz.« Rohant, ahogy csak bírt, s képzeletben már nagyokat kortyolt újratöltött kulacsából. Ám a tó, akárhogy szedte lábát Fülöpünk, csak nem akart közelebb kerülni. »Talán messzebb van, mint gondoltam« - töprengett, s lépéseit távgyalogló ütemre igazította. Kitartóan trappolt, mögötte a tanya egészen kicsire zsugorodott már, előtte azonban a tó továbbra is makacsul messze csillogott. Fülöp kezdte elhinni, hogy Lőrinc sejtette jól: a szeme káprázik csupán. Végül nem bírta tovább. Visszafordult, s majd összerogyott az elé táruló látványtól: a porzó puszta fölött ott lebegett a tanya. Fejjel lefelé.” (Ötödik fejezet, amelyben Fülöp megtalálja a Tavat, de mégsem), ugyanakkor számos irodalmi utalással, idézettel operál, amik disszonáns hatást keltenek:

„Úgy hömpölygött, ahogy szokott: jókedvvel, bőséggel.” (Harmadik fejezet, amelyben elmarad a vacsora); „Valami éji bogár zúgott el csak a feje fölött, nekiment a falnak, nagyot koppant, azután elhallgatott az is.”(Negyedik fejezet, amelyben Fülöp átkel a kőfolyamon), nem is beszélve az erőltetett betétekről: „Gyula vitéz, télen-nyáron!” (Hötödik fejezet, amelyben viharfelhők gyűlnek).

Rév Fülöp és Nyár Lőrinc történetében ilyen és hasonló erőltetett, erős, erőtlen poétikai alakítások váltják egymást, együttesen adva feszültséget a történet menetének egészen a lezárásig (Huszonharmadik fejezet, amelyben nagy a vidámság), ami hiányérzetet és homályt hagy maga után, sejtetve egy tetralógia eljövetelét.

Miksó Péter

 

 

 
OLVASÓVÁ NEVELÉS

 

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNY
 1. Népi mondókák 
 2. Kortárs mondókák 
 3. Gyerekversek
 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
 
GYERMEKTÉMÁK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

Mondókák

 
    Babakönyv

2/ KISGYERMEKEKKOR (1-3)

Mondókázó-Verselgető 

Babakönyv lapozók 

 Interaktív fejlesztő lapozók

3/ 'MI EZ' KORSZAK (3-4)

Játékos ismeretszerzés
 
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ

KISKAMASZKOR (9-12)

 1. Klasszikus és kortárs ifjúsági irodalom
 2. Meseregény
 3. Mondák - legendák - civilizációk
 4. Vissza a múltba - regényes történelem
 
V. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
OLVASÁSI SZOKÁSOK

„Nekik való szövegekkel kellene szíven-lelken trafálni a gyerekeket

 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2019 - 1989>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót