AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS MEGALAPOZÁSA
AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS MEGALAPOZÁSA
http://olvasovanevels.gportal.hu/portal/olvasovanevels/image/gallery/1456267852_20.jpg
Az év gyerekkönyve díj
AJÁNLÓK ÉLETKORONKÉNT   0-4 éveseknek      4-6 éveseknek     6-9 éveseknek    Kiskamaszoknak (9-12)    Csak kamaszoknak
CÍMOLDALAK

 

 
VÁR A KÖNYVTÁR

 
 
KLASSZIKUSOK

Gyűjtemények

 

 
Olvasóvá válásFolyamata 

Az alapozás szakaszai 

A kiadvány célja

 
Az olvasóvá nevelés megalapozása

Kézikönyv tartalma

 
- CD-módszertár
 
Bemutatkozó

Pedagógiai tevékenység

- Bemutatkozó

 
 
DIGITÁLIS KÖNYVTÁR
 
-Ajánlók

Gyűjtemények

 
-Gyermekújság
 
-Online újság

Könyv és Nevelés

 
BABA-MAMA KLUB
 
-Foglalkoztató

ÖSSZES FOGLALKOZÁS >>

 1. Animációs népi mondókák   
 2. Animációs népi dalok
 3. Animációs versek 
 4. Megzenésített versek
 
GYERMEKEKNEK
 
Gyermekkönyvek kiadói
 
Gyermekirodalom
 
Mesés oldalak
 
TEMATIKUS OLDALAK
 
-Szülők oldalai
 
Pedagógusoknak
 
A MÉDIA VILÁGA
 
-Digitális nemzedék

KONFERENCIÁK (2012-2016)

DIGITÁLIS PEDAGÓGUS KONFERENCIÁK (2012-2015)

 
-Médiatanulmányok
 
-A TV-nézésről
 
--Hatásai

MÉDIAHATÁS TANULMÁNYOK  

 

-A kisgyerek és a tévé
--Óvodás korban
--Kisiskolás korban
--Iskolás korig
--Serdülő korig
-Az „elektromos babysvitter”
--A tévés erőszak hatáselmélete
--A Tv hatásairól
--Az állandóan szóló hatása
--Családi étkezés és Tv
-Egészségkárosító hatásai

 

 
-Médiatudatosság

TANULMÁNYOK

-A gyerekek és a média viszonya

-Miért is ne tévézzen a gyerek?

-Médiaértés és médiafogyasztás

-A médiatudatosság főbb ismérvei

-A tudatos tévénézés

 
HETI-NAPI LÁTOGATÓK

/2016-07-01

 

 
OLVASÓI NAPTÁR
2018. Március
HKSCPSV
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
<<   >>
 
KORTÁRS - FŐOLDAL

Következő 20 cikkElőző 20 cikk

KORTÁRS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM

  2015.03.07. 17:03
 
 
 
 

ELMÉLETE: A kortárs gyermekirodalom és az irodalomtanítás

Gombos Péter  2016.09.25. 22:32
Alapkérdések

A kötelező olvasmányok, az iskolai olvasmányok kánonja, az olvasóvá nevelés alsó és felső tagozaton – egyre gyakrabban, egyre több szakmai és „civil” fórumon emlegetett témák manapság. S persze ezek újabb és újabb felvetéseket, kérdéseket is szülnek.

Ezek közül három különösen fontos, aktuális felvetés:

 1. Van-e (még) értelme a kötelező (ajánlott, házi) olvasmányoknak általános iskolában? 

 2. Ha igen, milyen a hatással lehetnek ezek a tanulók életére – későbbi eredményességükre különböző területeken, vagy épp az olvasóvá nevelésük terén? Ezzel együtt mi lehet a legfontosabb szerepe ma a kötelező olvasmányoknak?

 3. Mennyire egységes manapság a „kötelezők listája”, s lehet-e, érdemes-e ezen változtatni, „frissíteni” a (közel)jövőben?

 

ELMÉLETE: A KORTÁRS GYERMEKIRODALOM FOGALMA

Komáromi Gabriella  2015.03.07. 16:05
Kortárs vagy mai?

Az egy időben született művek valójában nem mindig egyidejűek. A kortárs gyermekirodalom szinonimája a modern gyermekirodalom.

A modern szónak – Páskándi Géza figyelmeztetett bennünket – semmi köze a módihoz, a divatoshoz. A modus rejtőzik benne. A mérték. A kortárs gyermekirodalom alkotásait a tradícióhoz mérjük.

Miben haladják meg?
Mennyit tagadnak meg belőle?
Mit rejtenek magukba értékeiből?  
 

ELMÉLETE: A tündérmesén túl

POMPOR ZOLTÁN  2015.03.07. 16:14
 “De amikor nincs neki varázsereje?  Akkor hogyan szabadítja meg őket?”

A műmese és a népmese közötti lényeges különbség, hogy a műmese írója (mesélője) már ismeri a népmesei hagyományt, így lehetősége van, hogy azt átgondolja, saját és az olvasók kívánalmaihoz idomítsa. 

“A mese-világbeli hős sorsa is a mese kezdetekor vesz váratlan fordulatot. (Hogy a »boldogan éltek, míg meg nem haltak« után mi lesz a meséből fel/kiszabadult hősök sorsa, hogy továbbírja-e valaki a történetet, arra csak lehetséges válaszok születtek.)”   

 

Lázár Ervin pontosan erre a nagyszabású kalandra vállalkozik, a mesehagyomány folytatójaként továbbírja, átalakítja a tündérmesét: van, amit megőriz, és van, amit megújít.

 

ELMÉLETE: A mai magyar gyermekirodalom időtlen kérdéseiről (1)

  2018.01.30. 13:14
Elhangzott az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint a Magyar Írószövetség Gyermekirodalmi Szakosztálya által szervezett konferencián. (Budapest, 2003. április 7.)
 
A felkérésnek megfelelően a mai magyar gyermekirodalom „időszerű” problémáit felvázolni egy referátumban nem túl kellemes feladat. Hiszen alapvetően hiányosságokra kell rámutatni, s e rámutató gesztus csak negatív előjelű lehet. Ennek megfelelően a referens kénytelen számolni a közönség esetleges – nem pozitív – érzelmi reakcióival.

A konferencia címében megfogalmazott jövő idő („Mi lesz veled, Hamupipőke?”) helyett azt kellene kérdezni, mi volt veled (de ezt most hagyjuk), s mert a jövőbe – szerencsére nem látunk –, szituáljuk magunkat inkább: mi van, vagyis: mi nincs veled?

Ennek megfelelően két részből áll referátumom: arról, hogy mi nincsen, és arról, mi van – időtlenül.

 

ELMÉLETE: A mai magyar gyermekirodalom időtlen kérdéseiről (2)

Lovász Andrea  2018.01.30. 13:42
Háy János - Faltisz Alexandra: Alfabéta és a negyvennégy rablóSzijj Ferenc: Szuromberek királyfiII.Trapiti

Referátumom második részében az azóta igen nagy visszhangot kiváltott gyermekirodalmi fordulatot problematizálom, mely a meseregény műfaji kérdésében gyökeredzik.

 

A magyar nyelvű gyerekkönyvkorpusz tematikai beszűkültsége ellen az új meseregényekre azért volt/van/lesz szükség, mert a meseregény mint regényes mese, regény terjedelmű mese és mint mesés regényvilág (a maga komplexitásával) megtörheti az ún. realisztikus alapú gyerekregények, ifjúsági regények dominanciáját. A meseként való elfogadás problémája, a meseiség feltámadásának tudomásul vétele és a gyermekirodalom rendszerébe történő integrálása a meseregényt a gyermekirodalom egyik sarkalatos problémájává avatja. Világszerte megfigyelhető jelenség, hogy a „rólam szól, nekem szól” szövegek mellett a szerzők visszatérnek a meséhez, a fantasztikumhoz, és szerencsés esetben nem lektűrszintű, allegorikus, fantasztikus történetek születnek.

A hatékonyan működő gyermekirodalom-recepció pl. megteremthetné az értékes, jó könyvek hazai piacra kerülésének feltételeit, segítségével elkerülhető lenne, hogy indokolatlanul a gyerekirodalom körébe soroljanak, ill. ne soroljanak adott műveket, egyáltalán elhelyezné az irodalmi kánonon belül az új könyveket, megakadályozhatná adott művek téves kanonizációját is. A közelmúltban szinte egy időben jelent meg egy-egy új meseregénye Szijj Ferencnek10 és Darvasi Lászlónak11, Háy Jánosnak pedig egy gyerekkönyve12. (A gyerekkönyv szót jelen esetben az olvasótábor irányából vélem meghatározhatónak). A nagy irodalmi kritikai diskurzus a szerzők és eddigi műveik ismeretében sietett egymás mellé rendelni a három művet, és együtt is szerepelteti bemutatkozó műsorokon, kritikákban, írói esteken. A több éves, évtizedes hallgatás után úgy tűnik, hogy a fenti szerzők személyében egy újabb „nagy” generáció jelenhet meg a gyermekirodalomban – de ezen életkori besoroláson kívül semmilyen szubsztan-
ciális közös jellemző nincsen a felsorolt művekben.

Az irodalmi köztudatba ugyanakkor két másik újszerű kezdeményezés egyáltalán nem került be: Böszörményi Gyula csoda-könyve13 és Lugosi Viktória vizuálisan is megkomponált, Lázár Ervin-i hagyományokat folytató erdős meséje14. Háy János és Darvasi László kapcsán amúgy is létezik egyfajta szellemi és tematikai rokonságot felfedezni vélő értelmezés, ti. a Dzsigerdilen és A könnymutatványosok legendája szinte valamennyi megközelítésben az újabb (ál)történelmi regény archetípusaként tematizálódik. A Szijj – Darvasi – Háy triász gyerekkönyveiben természetesen lehet azonosságokat és hasonlóságokat keresni, ám a szerző irányából történő kanonizálás nemcsak irodalmi infantilizmusra utal, de adott művek megközelítését le is szűkíti.

 

ELMÉLETE: Lehet-e gyerekregényt értelmezni? Berg Judit: Rumini

  2018.03.18. 20:15
http://www.jgypk.hu/gyakktar/wp-content/uploads/2011/09/rumini_sorozat.jpg
Nehéz fába vágja a fejszéjét az irodalmár, ha egy gyerekkönyv értelmezését kíséreli meg. Egyrészt ugyanis nem a felnőtt olvasó a mű célközönsége. Tehát bármennyire is felvértezett szövegértelmező készségekkel, eljárásokkal, módszerekkel, ezek nem lehetnek ugyanazok, mint az a szöveghez közelítő és befogadási komplexum, ami a gyermekolvasók fejében működésbe lép a szöveg olvasása/hallgatása folyamán.
 
Azt sem szabad elfelejteni, hogy egészen másfajta módon zajlik a befogadás a gyerekeknél, mint a felnőtteknél. A gyerekolvasó fantáziája sokkal intenzívebben tud működni olvasáskor, mesehallgatáskor, sőt, időnként maga az olvasás csupán kiindulópont, s a továbbiakban a fantázia játssza a döntő szerepet. A gyerekirodalom sokban különbözik a felnőttirodalomtól, kezdve azzal, hogy az értelmezési horizontja nem annyira nyitott. A cselekményes művekben nem igazán (vagy csak nagyon ritka esetekben) nyílik lehetőség arra, hogy nagyon különböző jelentéseket kapcsoljunk hozzá, hogy egymástól akár radikálisan különböző értelmezések szülessenek.

A második nagy különbség, hogy a gyerekregények sokkal jobban magukon viselik a horatiusi kellemes és hasznos, a dulce et utile kettősségét, másként fogalmazva: sokkal erősebben igyekeznek nevelni, mint azt egy felnőtteknek szóló regény tenné. Ha egy felnőtt regényben veszünk észre nevelő tendenciákat, rögtön gyengébbnek érezzük a könyvet, míg a gyerekregényeknél ez nem kizáró tendencia. Igaz persze, hogy a túlságosan didaktikus gyerekregények nem csupán a nyitott szemléletű felnőtt olvasó, hanem a gyerekolvasó számára is ellenszenvesek.

A különbségek mellett viszont érdekes lehet összehasonlítani a meseregényt egy szórakoztató regénnyel, filmmel, mivel úgy vélem, hogy a felszíni különbségeken túl (a felnőtt művekben nem jellemző, hogy állatok szerepelnének, illetve a zömük a realitásra törekszik, így a varázslat nagyon ritkán kap szerepet bennük), nincsenek túlzottan nagy lényegi különbségek. Valószínűleg ez lehet az oka annak is, hogy sok felnőtt szívesen olvassa ezt a könyvet is – persze, hogy ne legyen olyan kínos, hogy mesekönyvet olvasnak, fennhangon olvassák ezt fel gyerekeiknek.
 

ELMÉLETE: Mesebeli rejtőzések és felfedések

Somorjai Eszter  2018.02.06. 10:34
„Mi baj? Gyere, mesélj!” – búgja a régi sláger. Tényleg ilyen egyszerű volna? A mesékkel foglalkozó szakemberek, pszichológusok, pedagógusok szerint igen.

„Érdekes azonban, hogy a gyerekek értik a mesét.” – mondja Boldizsár Ildikó meseterapeuta egy vele készült interjúban

„A rajzaikat nézve, vagy abból, ahogyan a történetet visszamesélik, pontosan lehet tudni, hogy valami egészen hihetetlen módon értik, mi zajlik a mesében. Ezért nem szabad megmondani nekik, hogy miről szól a mese, miről mit gondoljanak, és hogy hogyan kell értelmezni az egyes jeleneteket”
(Balatoni é. n.)
A mese egyszerre őrzi, rejti és tárja fel nekünk azokat a nehézségeket, problémákat, krízishelyzeteket, melyekkel mindannyiunknak szembe kell néznünk, meg kell küzdenünk. A gyerekek még ösztönösen magukban hordozzák azt az öngyógyító mechanizmust, amely segít feldolgozni bizonyos traumákat, megugrani fejlődési lépcsőfokokat.
 
Ha képesek vagyunk tanulni tőlük, előttünk, felnőttek előtt is feltárul a mese mint „a határtalan lehetőségek birodalma” (Boldizsár é. n.).
 

SZAKIRODALMA: Hézagpótlás: A kortárs magyar irodalom tanítása

  2018.02.06. 10:09
Szerkesztette: Fenyő D. György
Kiadó: Aula, 2010
Oldalszám: 432
 
Hogyan értik és hogyan tanítják a magyartanárok a kortárs magyar irodalmat?
Tanulmányok, javaslatok, óravázlatok tizenöt gyakorló tanártól.
 
A kötetben tárgyalt életművek:
Kovács András Ferenc, Parti Nagy Lajos, Tandori Dezső.
 
Szerzők és alkotások:
 

SZAKIRODALMA: A mese morfológiája

  2015.08.19. 20:45
Vlagyimir Jakovlevics Propp - A mese morfológiájaÍrta: Vlagyimir Jakovlevics Propp
Fordította: Soproni András
Kiadó: Osiris, 2005
Oldalszám: 214
 
Talán egyetlen folklórkutató egyetlen műve vált igazán világhírűvé: Proppnak az orosz varázsmese felépítéséről, ahogy ő nevezte, "morfológiájáról" szóló kismonográfiája. Idézik ezt nemcsak az orosz folklór szakértői, vagy világszerte a mesekutatók, hanem irodalomtudósok, a strukturalizmust vizsgálók, sőt általában a modern filológiai irányzatok ismerői.
 
A mese morfológiája először 1928-ban jelent meg Leniungrádban, és az "orosz formalizmus" néven ismert irányzat keretében méltán sikert aratott. Minthogy egy közismert műfaj, a közkedvelt népmese egy nagy csoportját igen pontos és találó módon jellemezte, hivatkoztak rá mindazok, akik az egyszerűbb elbeszélések szerkezetét vizsgálták. Bizonyos nemzteközi visszhangot is említhetünk - ám ekkor még nem ismerték fel a könyv klasszikus értékeit.
Propp magán az orosz formalista mozgalomban belül is különálló egyéniség volt - témaválasztása, valamint későbbi, sokoldalúan szaktudósi tevékenysége révén.
 

SZAKIRODALMA: A meseszövés változatai

  2018.01.29. 19:51
A MESESZÖVÉS VÁLTOZATAISzerkesztette: Bálint Péter
Kiadó: Didakt, 2003
Oldalszám: 295
 
Immáron második kötetünket adjuk közre mesekincsünk sokoldalú megközelítésének és értelmezésének néhány újabb lehetőségét számba véve. S hogy a korábbi (Közelítések a meséhez, 2003) kötetben fellelhető mesepoétikai és meseregény-elméleti tanulmányokból kirajzolódó kép árnyaltabb legyen az érdeklődő olvasók és felsőoktatásban részvevő hallgatók számára, mind a meseforrást mind pedig a meseközlők körét kibővítettük.
 
Nem kevés figyelmet szenteltünk a ma már talán egyedül elevennek és autentikusnak tűnő, ám a szakavatott értelmezők (hipo)téziseinek kereszttüzébe került cigány népmesének. Az egymástól olykor távoli vidékekről való cigány népmese-változatok gyűjtése, az eltérő tehetségű és karakterű közlők identitástudata, illetve a cigány mesemondók nyelvi építkezése és hagyományforrásokból merítése számos kérdést vet föl ma is, mintegy jelezve: van miről párbeszédet folytatni.

Nagy örömünkre szolgál, hogy megint csak közzétehetünk olyan tanulmányokat, melyek tovább gondolták és elemezték a propp-i meseelméletet, s újabb szempontokat előtérbe állítva vizsgálták az álomelbeszélés narratíváját, a szakrális kommunikációt, s régies exemplum formában értekezés jellemzőit. Olybá tűnik, hogy konferenciáink – és köteteink – elmaradhatatlan része az európai (s kiváltképpen is a német) mesehagyomány újraértelmezése, éppen úgy, mint a huszadik századi magyar próza néhány jelesének „meseszövési” módjáról való értekezés.

Reményeink szerint újabb adósságokat fizettünk ki e kötettel; igaz, nem hisszük, hogy ne maradt volna még bőven hátralék, mely termékeny vitákra ösztönzi a szakembereket.

 

SZAKIRODALMA: Az olvasás védelmében - Olvasáskutatási tanulmányok

  2018.01.29. 19:25
Szávai Ilona (Szerk.) - Az olvasás védelmébenSzerkesztette: Szávai Ilona
Kiadó: Pont Kiadó, 2010
Oldalszám: 188
 
Igen, az olvasás védelemre szorul, mióta csak az embert emberré emelő nyelv rátalált az írásbeliségre. A kifejlett emberi nyelv olyan rendszer, amely nem létezhet írásbeliség, tehát olvasás nélkül, és ez a rendszer a civilizációnkat teremtő értelem létezésének, további fejlődésének kulturális alapját és közegét képezi. Ezért minden korban védeni kellett az olvasást, fel kellett nevelni az olvasókat, szorgalmazni kellett új és új olvasatokat... És meg kellett alkotni az emberi fejlődést elősegítő „olvasnivalókat”!
A tankötelesség végső soron: írás- és „olvasás-kötelesség”. Egyértelmű társadalmi és emberi veszteség, ha
„az oktatás nem tudja kialakítani megfelelő módon azokat az írásbeliséghez kötődő képességeket, amelyek az egyén érvényesüléséhez szükségesek lennének a mindennapi élet különböző területein.”
 

SZAKIRODALMA: Bevezetés a gyermekirodalomba

  2018.01.30. 10:19
Bevezetés a gyermekirodalomba.Írta: Kiss Judi
Kiadó: Ábel Kiadó, 2008
Oldalszám: 92
 
A jegyzet a gyermekirodalom elméleti szempontjainak homályosan körvonalazott kérdéseit igyekezett fölvázolni. Arra vállalkozott, hogy kijelölje a gyermekirodalom terepén való további vizsgálódások néhány útjelzőjét. (...)
A "Bevezetés a gyermekirodalomba" a gyermekirodalom elméleti megközelítésének sarokköveire világít rá: a felnőtti-gyermeki kapcsolódásának lehetőségeire és kritikus pontjaira a gyermekirodalom összefüggéseiben; a gyermekirodalom mai helyzetére az irodalom fő vonalainak kontextusában; illetve a gyermekirodalom mint önálló létezőre.
A gyermek felfedezésére vonatkozó rövid történeti áttekintés célja, hogy az érdeklődő (vizsgálódó) könnyebben megkereshesse a kapcsolódási pontokat a gyermekről alkotott elképzelés változásai és a gyermekirodalom fejlődésének kritériumai között.
(Részlet a könyv utószavából)

 

SZAKIRODALMA: Dobj el mindent, és olvass! Esszék olvasáspedagógiáról, gyermek- és ifjúsági irodalomról

  2018.01.29. 16:42
Gombos Péter - Dobj el mindent, és olvass!Írta: Gombos Péter
Kiadó: Pont Kiadó, 2013
Oldalszám: 130

Miközben még mindig vannak szépirodalmat faló könyvmolyok a környezetünkben, a többség szabadidejében inkább valamilyen digitális eszköz mellett találja meg szórakozását.

Amikor néhány évvel ezelőtt egy hetedikes csoportot kaptam, rögtön elhatároztam, itt az idő, hogy bebizonyítsam, amiről addig „csak” prédikáltam. Ráadásul az alanyaim teljes mértékben megfelelőek voltak ehhez, mert a 14 gyerekből mindössze egy vallotta magát olvasónak, a többiek – saját elmondásuk szerint – soha (!) nem olvastak kedvtelésből.

A program neve: „Dobj el mindent, és olvass!” A „játék” gyorsan kedvelt lett.

Nem vagyok naiv, tudom, ezek a diákok az iskolából hazaérve még mindig előbb nyúlnak a távirányító vagy a számítógép után, mint könyvhöz. De a viszonyuk a könyvekhez, az olvasáshoz megváltozott.

 

SZAKIRODALMA: Elfelejtett irodalom

  2018.02.28. 00:52
Komáromi Gabriella - Elfelejtett irodalomFejezetek a magyar gyermek és ifjúsági próza történetéből 1900-1944
 
Írta: Komáromi Gabriella
Kiadó: Móra FerenIfjúsági Könyvkiadó, 2005
Oldalszám: 368

Lehet-e, szabad-e az irodalmat elfelejteni? Irodalom-e valóban az, amit elfelejtünk? Komáromi Gabriella, a gyermekirodalom szakavatott kutatója ezekre a kérdésekre keresi a választ tanulmány-kötetében, melyben olvasmányosan és szórakoztatóan mutatja be a XX. század első felének gyermek- és ifjúsági prózáját.

Tartalma:

 

SZAKIRODALMA: Fejezetek a gyermekirodalomból

  2015.05.25. 11:36
Írta: Bárdos József - Galuska László Pál
Kiadó: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013
Oldalszám: 221

A magyar gyermek- és ifjúsági irodalomnak olyan sok megválaszolatlan elméleti és gyakorlati kérdése van, hogy egyetlen kiadvány sem vállalkozhat arra, hogy a meglévő hiányokat mind pótolja. Ez a könyv is válogat a hatalmas anyagban, és bár válogatásában természetesen megjelenik a szerzők (nem feltétlenül érvényes) értékítélete, azért lényegében mégis a mai magyar gyermekirodalmi kánont igyekszik érvényesíteni.

Újdonságnak tekinthető, hogy a gyermek- és ifjúsági irodalmat esztétikai érvényességű művészeti alkotások halmazának tekinti, és egyértelműen elválasztja a gyermekkönyvek egyéb (ismeretterjesztő, foglalkoztató stb.) fajtáitól. Ez utóbbiakkal a könyv nem is foglalkozik. A szerzők nagymértékben támaszkodtak a már létező kutatási eredményekre, igyekeztek abból minél többet beépíteni munkájukba. Szándékuk az volt, hogy olyan alapvetést nyújtsanak, amely (akár felsőoktatási kurzusok keretében, akár egyéni érdeklődés alapján) az egyes területeken kiindulópontként szolgálhat.
 

SZAKIRODALMA: Felnőtt gyerekirodalom - Tanulmányok, kritikák és majdnem lexikon

  2015.05.25. 11:01
Szerkesztette: Lovász Andrea
Kiadó: Cerkabella, 2015
Oldalszám: 244

Lovász Andrea válogatása a 2000-2015 évek csaknem minden fontos képeskönyvét, gyerekversét, gyerek- és ifjúsági regényét szemlézi. Az elméleti bevezetők mellett közel ötven kritika segít eligazodni a korszak gyerekkönyveinek világában. A kötetet a sok szövegrészlet, a gazdag könyvcím-lista, az ajánlók és a színes könyvborítók teszik lexikonszerűvé.

Minden gyerekirodalom iránt érdeklődő felnőttnek, szülőnek, pedagógusnak ajánljuk.

A szerző gyerekirodalom-kutató, kritikus előző kötete a Jelen idejű holnemvolt (2007). Szerkesztésében jelent meg a Navigátor gyerekirodalmi lexikon, böngésző és olvasókönyv (2011).
 

SZAKIRODALMA: Gyermekirodalom

  2018.01.29. 16:42
GyermekirodalomSzerkesztette: Komáromy Gabriella
Írta:
Borbély Sándor, Nagy Attila, Rigó Béla, Boldizsár Ildikó, Pápayné Kemenczey Judit, F. Hegyi Marianna, G. Pap Katalin, Juhász Orsolya, Lipócziné Csabai Sarolta, Tolnai Mária
Kiadó: Helikon, 2001
Oldalszám: 352

Ez a könyv kézikönyv: Bevezetés a gyermek- és ifjúsági irodalomba. A maga nemében magyar nyelven az első. Ajánljuk mindazoknak, akik a gyerekkönyvek világára kíváncsiak, és abban tájékozódni akarnak. De a tankönyv szerepét is betölti, elsősorban a pedagógus- és könyvtárosképzés számára készült.

E munka tárgya elsősorban a magyar gyermekirodalom. De a világirodalom gyermekirodalma mindvégig háttértörténet a könyvben, jelenségek forrásvidéke, halhatatlan klasszikus alkotók embergalériája.

Néhány fejezetben a világirodalom főszereplővé is válik. (Miért jó gyerekkönyv a Micimackó? Miért szép A kis herceg?).

A kötet nemcsak a klasszikus gyermekirodalmat mutatja be, hanem a modern idők gyermekkönyvet is. Szerkezete kifejezi azt, hogy az irodalom nemcsak az írók, a művek, hanem az olvasó ember/gyermek története is.
 

SZAKIRODALMA: Gyermekirodalomra vezérlő kalauz

  2018.01.29. 16:43
Írta: Tarbay Ede
Kiadó: Szent István Társulat, 1999
Oldalszám: 336

A könyv címe talán világossá teszi: az író nem tankönyvet kíván az asztalra helyezni, hanem vezetőt, irányítót abban a labirintusban, melyet gyermek- és ifjúsági irodalomnak nevezhetünk. Labirintus, mert meglehetősen kusza már maga a fogalom is: mi a gyermekirodalom? Az ifjúsági talán valamivel világosabb, hiszen egyetlen lépés választja el a "felnőtt" irodalomtól.

A tíz év körüli olvasó - ha kedve van rá - bele-belekóstol az igazi irodalomba, s ezzel máris belebukik a gyermekirodalom történetének írója saját csapdájába, mert bár a gyermekirodalmat az irodalom részének tekinti, most mégis különbséget tesz témája és az "igazi" irodalom között. Mentegetőzni kénytelen mind az olvasók, mind a gyermekirodalom művelői előtt és nevében, de ilyen mentegetőzés olvasható Isaac Bashevis Singer Történetének gyerekeknek (Stories for Children, magyar címe kiegészítve a csábítónak vélt A félelmetes fogadóval) előszavában is:

"Sohasem hittem, hogy tudnék gyermekeknek írni. Az volt a téves meggyőződésem, hogy aki gyermekeknek ír, nem is igazi író... Igaz, gyermekkoromban olvastam németül a Grimm testvérek meséit, meg Hans Christian Andersen történeteinek fordítását - és szerettem őket... És a fejemben mégsem fordult meg a gondolat, hogy gyermekeknek írjak. Csakhogy a szerkesztő gyakran többet tud az íróról, mint maga az író. Az én szerkesztőm... szentül hitte, hogy tudok gyerekeknek írni, s mondhattam akármit, nem tudtam megrendíteni ebbéli hitében." (Borbás Mária fordítása.)
 

SZAKIRODALMA: Gyermekpróza - Világ- és magyar irodalom

  2018.01.29. 16:41
Bognár Tas - GyermekprózaÍrta: Bognár Tas
Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004
Oldalszám: 278
 
A Nemzeti Tankönyvkiadó kiadványaként megjelent tanulmánykötet felsőoktatási tankönyv. Műfajelmélettel foglalkozó bevezető fejezete a műnemek, műfajok világába kalauzol. Szép stílusban írt szubjektív tanulmány a művészetek születéséről, egymáshoz kapcsolódásáról. A szerző némiképp eltér az általánosan elfogadott műfajelméleti felosztástól, amennyiben az epikai műfajként nyilvántartott balladát a lírához sorolja, zárójelben megjelölve, hogy átmeneti.
 
Vélhetően arra utal, hogy a ballada nem más, mint tragédia dalban elbeszélve. A műalkotások elemzését nagyon nehéz objektív módon megítélni. Az állatmese, tanítómese fejezetben a szerző Rousseau-t idézi, és a felvilágosodás nagy szentimentális írójával vallja, hogy a gyermek félelmei és dilemmái a felnőttek azonos érzelmeit tükrözik. Ez a meggyőződés több értelmezésben is visszatér.
 

Következő 20 cikkElőző 20 cikk

 
MONDÓKA- ÉS VERSGYŰJTEMÉNY
 1. Népi mondókák 
 2. Kortárs mondókák 
 3. Gyerekversek
 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
KÉPESKÖNYVEK

PAPÍRSZÍNHÁZ

 
GYERMEKTÉMÁK

Mesekönyvek időjárásról, évszakokról, természetről

 
I. ÉLETKORI SZAKASZ
CSECSEMŐ-, KISGYERMEK- ÉS KISÓVODÁSKOR (0-4)

MONDÓKÁK

 
 
  KÖNYVAJÁNLÓ

2/ KISGYERMEKEKKOR (1-3)

  KÖNYVAJÁNLÓ

  Babakönyv lapozók  

3/ 'MI EZ' KORSZAK (3-4)

   KÖNYVAJÁNLÓ

Kicsik mesekuckója

Játékos ismeretszerzés
 
II. ÉLETKORI SZAKASZ
ÓVODÁSKOR (4-7)

 

 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

 
III. ÉLETKORI SZAKASZ
KISISKOLÁS KORSZAK
 

I. BEVEZETŐ SZAKASZ
(1-2. évf.)

ISMERETTERJESZTŐ (6-8)


II. ALAPOZÓ SZAKASZ
(3-4. évf.)

REGÉNY

  SOROZATOK

ISMERETTERJESZTŐ (8-10)

 
OLVASÁSI SZOKÁSOK

„Nekik való szövegekkel kellene szíven-lelken trafálni a gyerekeket

 
IV. ÉLETKORI SZAKASZ
KAMASZKOR

CSAK KAMASZOKNAK (klasszikus-kortárs)

 
- Könyvajánló témánként
 
AZ ÉV GYERMEKKÖNYVE

ibbylogo

<<2016 - 2001>>

 
OLVASNI JÓ-OLVASS TÖBBET!-2014
 
OLVASNI JÓ!-2012

Ajánlott könyvek:

 
MESE ÉS FILM

DIAFILM ÉS ANIMÁCIÓ

 
TERMÉSZETFILM

Természetfilmek

 
ÁTLAGNÉZETTSÉG
Indulás: 2008-11-01
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót